Kính chào quí vị thính mang. Xin mời quý vị quan sát và theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 83 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi vì Hằng Tâm cùng Christopher Cruise phụ trách nát.quý khách sẽ xem: Feeling xanh tức là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are RED IN THE FACE và FEELING BLUE.

Bạn đang xem: Feeling blue là gì

Trong bài học từ bây giờ, nhì thành ngữ ta học tập là RED IN THE FACE với FEELING BLUE.

Autumn in North America is beautiful. Leaves turn colors. In the summer they’re green, richly green, then Fall slowly comes và they become light yellow, red, dark yellow, brown... a painter palette of different hues. Tourists congregate at famous national parks khổng lồ enjoy the gorgeous sight of Fall foliage. Today, Mai Lan & Mike are sitting in a colorful forest on the Blue Ridge Mountain.

Mùa thu sinh sống Bắc Mỹ Châu thiệt rất đẹp. Lá thay đổi màu sắc. Vào mùa hè lá xanh, xanh xao, rồi thu cho tới, lá đưa kim cương nphân tử, đỏ, vàng sẩm, nâu... nlỗi bảng color của một họa sỹ. Du khách hàng lan tràn ngơi nghỉ những khu dã ngoại công viên nước nhà nhằm thưởng thức chình họa lá mùa thu. Hôm nay Mai Lan với Mike đang dần ngồi vào rừng đầy mầu dung nhan ở núi Blue Ridge.

MAI LAN: Mike. This is incredible! Look around, it’s so beautiful here!

Mike. Không thể tưởng tượng. Anh nhìn bao quát xung quanh xem, rất đẹp thừa xá!

MIKE: Wonderful. The sky’s blue, the leaves take on various hues of colors. This is beyond words!

Tuyệt vời. Ttránh xanh, lá cây đầy đủ nhan sắc đầy đủ màu sắc. Lời nào tả nổi!

MAI LAN: I suddenly feel so thankful, thankful for this beautiful sight, thankful for having healthy eyes to lớn enjoy it.

Tôi chợt thấy cảm xúc hàm ân, biết ơn chình họa đẹp nhất này, hàm ân tất cả đôi mắt tốt lành để mà hưởng trọn chình họa đẹp nhất.

MIKE: Mai Lan. You’re really thoughtful. I have sầu the same feeling. And I also think about the colors that we use in the English language.

Mai Lan, cô thực là gồm ý suy nghĩ sâu sắc. Tôi cũng cảm thấy như thế. Và tôi cũng suy nghĩ mang lại những Color ta dùng vào Anh ngữ.

MAI LAN: Can you tell me specifically what you’re talking about?

Anh nói theo một cách khác rõ thêm về điều anh sẽ nêu lên không?

MIKE: Of course,yes. Do you know the expression “red in the face”?

Dĩ nhiên được. Cô bao gồm biết thành ngữ "red in the face" không?

MAI LAN: Does it mean angry?

Đó tức là khó tính nên không?

MIKE: Well. To mean getting angry, they say “seeing red” as in this sentence: Mary saw red when Helen said she was dishonest.

À. Để nói đến lên cơn giận, fan ta nói sử dụng "seeing red" nhỏng vào câu "Mary saw red (thấy màu sắc đỏ) khi Helen nói là cô bất lương".

MAI LAN: Then what about “red in the face”? What does it mean?

Còn "red in the face" thì sao? Nghĩa là gì?

MIKE: Red R-E-D in the face F-A-C-E. To be red in the face means to suffer embarrassment or shame. I was red in the face when I spilled coffee on Mrs. Roberson’s arm at her birthday buổi tiệc nhỏ.

Red R-E-D in the face F-A-C-E. To be red in the face Có nghĩa là cảm giác ngượng gập, mắc cỡ. Tôi ngượng vượt lúc tấn công đổ coffe vào cánh tay bà Robertson vào tiệc sinh nhật của bà.

MAI LAN: Can I say: Ron was red in the face when he mistakenly announced the second as the first winner of the singing contest?

Tôi nói cách khác ráng này được không: Ron ngượng gập đỏ phương diện Khi anh ta thông tin nhầm lẫn người thắng quán quân thi hát với người chiến hạ giải nhì?

MIKE: Yes. Yes. That’s correct.

Đúng, đúng. Thế là đúng đấy.

MAI LAN: Do you know any idioms with the color blue?

Anh bao gồm biết thành ngữ như thế nào với màu xanh lá cây lơ không?

MIKE: Feeling blue! BLUE!

Cảm thấy xanh rì, blue ! BLUE !

MAI LAN: Does that mean “hope”?

Tức là hi vọng à?

MIKE: No, no. Feeling xanh means feeling sad. For example, Sarah felt xanh when her best frikết thúc Lee-Ann moved khổng lồ California.

Không, ko. Cảm thấy xanh (xanh lơ) tức là Cảm Xúc bi lụy. Thí dụ Sarah "thấy xanh lơ" Khi đồng bọn của cô ấy là Lee-Ann dọn đi California.

MAI LAN: That’s really the case.They were such close friends: they used khổng lồ walk khổng lồ school together, on weekends they went lớn the thể hình together và they often shared their confidences. It was evident that Sarah felt blue when Lee-Ann moved lớn California.

MIKE: And I felt xanh when I called you up, left a message, but you didn’t điện thoại tư vấn me back the whole day!

Và tôi bi đát Khi hotline phone cho cô, vướng lại tin nhắn nhưng mà cô ko gọi lại tôi nguyên ổn một ngày!

MAI LAN: Sorry, Mike. I forgot lớn check for phone messages on that day.

Xem thêm: Chris Hemsworth Chiều Cao Chris Hemsworth Chiều Cao, Những Mỹ Nam Cơ Bắp Nhất Phim Marvel

Xin lỗi Mike. Tôi quên coi lời nhắn bên trên điện thoại cảm ứng thông minh hôm kia.

MIKE: Sometimes, people feel xanh for no reasons. They say the gloomy sky causes them khổng lồ feel blue.

thường thì tín đồ ta thấy ảm đạm nhưng không có nguyên do. Họ đổ lỗi là bầu trời sầm uất làm cho họ ai oán.

MAI LAN: Well, I rethành viên we learned an idiom with “green”. Barry was green with envy when he saw his cousin drove sầu a new Mercedes.

À, tôi lưu giữ mình học một thành ngữ với blue color lá cây “green”. Barry xanh khía cạnh bởi vì ghen tuông tức khi thấy cậu em họ lái cái xe Mercedes mới.

MIKE: Mai Lan, you have such good memory!

Mai Lan, cô có tâm trí tốt lắm!

MAI LAN: You see, I’m learning English, so I try to lớn use new idioms when there’s a chance. Idioms make a language special and interesting.

Anh à. Tôi sẽ học giờ đồng hồ Anh nhưng. Vì vậy bao giờ tất cả thời gian là tôi nuốm cần sử dụng thành ngữ mới. Thành ngữ tạo cho một ngôn từ thành đặc biệt cùng hứng trúc.

MIKE: Yes. Idioms have sầu special meanings which are mostly not deducible from those of individual words.

Đúng. Thành ngữ có nghĩa đặc biệt quan trọng, không phải dò ý nghĩa sâu sắc từng chữ mà lại gọi được.

MAI LAN: When we can correctly use idioms in the English language, we feel we have sầu mastered this language, we use it like native speakers.

Khi ta cần sử dụng những thành ngữ đúng trong những Anh ngữ, ta cảm thấy rất thật sự thông thạo ngữ điệu này, ta nói nlỗi fan có mặt trên phía trên, nhỏng người bản xứ!

MIKE: Yes. That’s right. There are many more idioms with color. I can speak of a few more. “Grey matter” for example.

Đúng, đúng đó. Có những thành ngữ cùng với color nữa. Tôi nói cách khác thêm vài từ. "Grey matter" ví dụ điển hình.

MAI LAN: Grey G-R-E-Y matter M-A-T-T-E-R, which means the darker tissue of the brain and spinal cord, figuratively it refers khổng lồ the intellect, the power of thought. Is that right?

Grey G-R-E-Y matter M-A-T-T-E-R Tức là phần color xám của óc và của con đường tủy sống. Nghĩa nhẵn là sự việc uyên bác, sức khỏe của tư tưởng.

MIKE: Precisely. I say: Mai Lan has a great khuyễn mãi giảm giá of grey matter. Mai lan is very smart!

Đúng vậy. Tôi nói: Mai Lan có nhiều "hóa học xám". Mai Lan thông minh lắm.

MAI LAN: Come on, Mike. How I wish that were true.

Hôm nay bọn họ vừa học tập hai thành ngữ : RED IN THE FACE tức là NGƯỢNG ĐỎ MẶT và FEEING BLUE tức thị CẢM THẤY BUỒN. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hứa hẹn gặp mặt lại quí vị vào bài học kinh nghiệm cho tới.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *