Có khi nào chúng ta chạm chán những người nước ngoài hỏi đường hoặc dựa vào bạn trợ giúp một điều gì đó mà chúng ta cấp thiết góp chúng ta được vị các bạn nói chúng ta không hiểu biết cùng ngược chở lại không? Một ngôn từ mà ko dùng đễ nghe – nói được được Call là ngôn ngữ chết. Do vậy, đề xuất “thủ” sẵn cho khách hàng gần như chủng loại câu phổ biến tuyệt nhất làm cho vốn nhé. Dưới đó là 10 cấu trúc tiếng anh tiếp xúc thường dùng tốt nhất cùng rất đơn giản học tập, thuộc theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Feel like là gì


*

1. Get used to: Diễn tả một thói quen từ bỏ trước đến lúc này của người nào đó.

S + TO BE/GET USED TO + V-ING

Cụm TO BE/GET USED TO được phát âm là quen thuộc làm những gì đó…

Ví dụ: I am used khổng lồ staying at home page on weekover (Tôi quen cùng với vấn đề trong nhà vào thời điểm cuối tuần)

2. Prefer to: So sánh rằng mình muốn chiếc gì/làm cái gi rộng chiếc gì/làm những gì.

S + PREFER + N/V-ING + TO N/V-ING

Ví dụ: I prefer dog to cat (Tôi ưng ý chó rộng thích mèo)

3. Feel like: Cảm thấy ao ước được gia công nào đấy.

S + FEEL LIKE + V-ING

Ví dụ: We feel like going for a picnic together (chúng tôi thấy muốn được đi picnic cùng nhau)

4. Phan lớn do: khi trình bày một ý định, kế hoạch nhưng mà ai đang dự tính làm

TO PLAN + TO + V + O

Ví dụ: I plan to lớn married her in the next summer.

5. Enough khổng lồ do: mô tả ai đó đầy đủ kỹ năng, ĐK để triển khai một điều gì đó

S + V + ADJ/ADV + ENOUGH + FOR SOMEONE + TO DO SOMETHING

Ví dụ: She is pretty enough khổng lồ become a princess of my kingdom.

6. Used to: Thuật lại đầy đủ kiến thức đã từng có lần có vào thừa khứ tuy thế nay không thể tiếp nối nữa.

Xem thêm:

S + USED TO + V-infinitive

Ví dụ: I used to go khổng lồ the zoo with my grandmother when I was young

7. Spover … on: Dành, chi tiêu vật gì vào câu hỏi gì

S + SPEND + N + ON SOMETHING/V-ING

Ví dụ: I spend 5 hours on panting this wall.

8. Rethành viên doing: Để nói rằng ai kia ghi nhớ đang có tác dụng một vấn đề gì rồi.

S + REMEMBER + V-ING

Ví dụ: I remember seeing this picture

9. Interested in: Nói đến một sở trường, côn trùng quyên tâm của người nào kia.

S + TOBE + INTTERESTED IN + N/V-ING

Ví dụ: Jenny is interested in going fishing

10. So that: Quá … đến nỗi mà lại, thể hiện sự thật diễn ra quá quanh đó khả năng của công ty.

S + V + SO + ADJ/ADV + THAT + S + V

Ví dụ: She is so beautiful that I cannot stop seeing her.

maze-mobile.com sẽ được hỗ trợ tư vấn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *