2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Ngoại rượu cồn từ3 Chuim ngành3.1 Đấu thầu3.2 Toán & tin3.3 Xây dựng3.4 Cơ – Điện tử3.5 Kỹ thuật chung3.6 Kinh tế4 Những từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa /“estimit – “estimeit/

Bạn đang xem: Estimation là gì

Phổ cập

Danh từ

Sự nhận xét, sự ước tính Số lượng ước đoán thù Bản kê trị giá bán (thầu khoán)the Estimatesdự thảo ngân sách Bản ước lượnggood-faith estimateBản khoảng chừng trung thực ; bạn dạng ước tính xác tín

Ngoại rượu cồn từ

Reviews; ước lượng

Hình thái từ

Chuim ngành

Đấu thầu

Sự dự trù, dự toán

Toán thù và tin

ước lượng, Đánh Giáestimate of the number of zeros ước chừng con số gần như không điểmadmissible estimate ước tính đồng ý đượccombined ratio estimate ước chừng tổng hợp bên dưới dạng tthienmaonline.vn bìnhconsistent estimate (đo lường và thống kê ) ước chừng vữnggrand-lot estimate ước tính theo những lô lớninvariant estimate (đo lường và tính toán ) ước lượng bất biếnminimax estimate (tính toán ) ước lượng minimacordered estimate (đo lường ) ước chừng nhờ thống kê giám sát máy tựoverall estimate khoảng chừng đầy đủregression estimate khoảng chừng hồi quyunbiased estimate khoảng chừng ko chệchupper estimate (giải tích ) ước lượng trên

Thành lập

dự tính

Cơ – Điện tử

Sự reviews, sự ước chừng, sự dự đoán, review,ước lượng


Kỹ thuật tầm thường

tấn công giáheating load estimateReview mua trọng nhiệtpessimistic time estimatesự Review bi ai về thời gian (sơ đồ gia dụng mạng)preliminary estimateReview sơ bộ dự đoánultimate estimatedự đoán thù sau cuối dự toánabove-estimatevượt dự toánanalysis of estimate fulfillmentsự so sánh xây đắp dự toánconstruction estimatedự toán thi côngconstruction estimatedự toán thù xây dựngconstruction work cost estimatedự toán thi côngcost estimatengân sách đầu tư dự toáncost estimatedự tân oán giá thànhcost estimatelập dự toáncosts estimatedự toán thù tài chínhestimate probable expenditure (andincome)dự toán bỏ ra phífinancial estimatedự toán tài chínhgeneral cost estimatetổng dự toánmajor estimatedự toán thù thừa cấpparagraph of cost estimatemục giá dự toánparagraph of estimatemục dự toánproject estimatedự tân oán của dự ánprovisional estimatedự tân oán sơ bộrough estimatebản dự tân oán sơ bộsummary cost estimatetổng giá dự toánsupplementary estimatedự toán ngã sungtake-off (forpreparing estimate)sự chọn số liệu (làm cho dự toán)take-off (forpreparing estimate)sự lựa chọn tài liệu (làm dự toán)total summary cost estimatetổng giá bán dự tân oán toàn bộultimate estimatedự toán cuối cùng sự tấn công giápessimistic time estimatesự Review bi thương về thời gian (sơ thứ mạng) sự ước lượng sự ước tínhcost estimatesự dự trù giá chỉ thànhpreliminary estimatesự ước tính sơ bộ ước đân oán ước lượngadmissible estimateước lượng đồng ý đượcconsistent estimatekhoảng chừng vữngestimate for the number of zerosước chừng số điểm Zêroinvariant estimatekhoảng chừng bất biếnmaximum likelihood estimateước chừng hợp lý và phải chăng về tối đaminimax estimatekhoảng chừng minimacminimax estimateước tính minimaxoverall estimateước chừng đầy đủregression estimateước tính hồi quystandard error of estimatekhông đúng số chuẩn của ước lượngunbiased estimateước tính ko chệchupper estimateước tính bên trên (cận trên) ước tínhcost estimatesự dự trù giá bán thànhgeneral estimatedự trù chungpreliminary estimatesự dự trù sơ bộprogress estimateước tính về tiến độ


Thương mại

tấn công giáconservative sầu estimatereview thận trọngconservative estimatesự Đánh Giá thận trọngcurrent working estimateđánh giá câu hỏi có tác dụng hiện thờifirst (flash) estimatesự Reviews sơ bộflash estimatesự Đánh Giá mau chóngocular estimatesự đánh giá bằng đôi mắt review lượng giá chỉ dự kế dự tínhestimate premiumgiá thành bảo đảm dự tínhestimate revenuecác khoản thu nhập công ty dự tính sự đánh giáconservative estimatesự nhận xét thận trọngfirst (flash) estimatesự nhận xét sơ bộflash estimatesự Review mau chóngocular estimatesự Review bởi đôi mắt sự ước lượngcrop estimatesự ước tính số thu hoạch (của một vụ)hard estimatesự khoảng chừng chắchard estimatesự khoảng chừng chắc chắn chắnocular estimatesự khoảng chừng bằng mắtsafe estimatesự ước chừng an toàn sự ước tínhcost estimatesự ước tính tổn phí tổnspending estimatesự dự trù bỏ ra tiêutentative estimatesự ước tính trong thời điểm tạm thời, test ước lượngcrop estimatesự ước tính số thu hoạch (của một vụ)hard estimatesự ước tính chắchard estimatesự ước lượng chắc hẳn chắninterval estimateước lượng khoảngocular estimatesự ước tính bởi mắtpreliminary estimatephiên bản knhị giá chỉ ước lượngrough estimatebạn dạng knhì giá bán ước lượngsafe estimatesự khoảng chừng thận trọngsale estimateước lượng giá bán bánstandard error of estimatesai số tiêu chuẩn của ước chừng ước tínhaccounting estimatedự tính kế toánanalytical estimatedự trù phân tíchbook of estimatesổ ước tínhcost estimatesự dự trù phí tổnestimate amount of damagetổng cộng tổn thất ước tínhestimate errorkhông nên sót ước tínhestimate taretrọng lượng suy bì ước tínhestimate valuegiá trị ước tínhgeneral estimatetổng ước tínhplanning estimatedự tính kế hoạchspending estimatesự ước tính đưa ra tiêutentative estimatesự dự tính tạm thời, thử


Những tự hình họa hưởng

Từ cũng nghĩa

nounappraisal , appraisement , assay , assessment , ballpark figure * , belief , conclusion , conjecture , estimation , evaluation , gauging , guess , guesstimate , impression , judgment , measure , measurement , mensuration , opinion , point of view , projection , rating , reckoning , sizing up , stock , surmise , survey , thought , valuation , approximation verbaccount , appraise , assay , assess , believe sầu , budget , calculate roughly , cast , cipher , class , classify , compute , conjecture , consider , count , decide , deduce , determine , enumerate , evaluate , examine , expect , figure , form opinion , gauge , guess , guesstimate , judge , look inkhổng lồ , look upon , number , outline , plan , predict , prophesy , rank , rate , reason , reckon , regard , run over , scheme , set a figure , kích thước up * , sum , suppose , surmise , suspect , tax , think , think through * , approximate , place , put , phối , calculate , form size up , valuate , value , appraisal , assessment , average , computation , critique , forecast , opinion , prize , projection , quotation , survey

Thể Loại: Chia sẻ trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng


Xem thêm: Chiều Cao Của Người Mẫu Nam Như Thế Nào Để Có Thể Trở Thành Người Mẫu?

Bài Viết: Estimation Là Gì – Nghĩa Của Từ Estimation

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://maze-mobile.com Estimation Là Gì – Nghĩa Của Từ Estimation


Related


About The Author
*

Là GìE-Mail Author

Leave a Reply Hủy

Lưu tên của tôi, tin nhắn, cùng trang web trong trình chăm bẵm này cho lần bình luận sau đó của tớ.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *