estimate tức là gì, định nghĩa, các thực hiện và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách vạc âm estimate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của estimate.

Bạn đang xem: Estimated là gì


Từ điển Anh Việt

estimate

/"estimit - "estimeit/

"estimeit/

* danh từ

sự nhận xét, sự ước lượng

số lượng ước đoán

bản kê Chi tiêu (thầu khoán)

the Estimates

dự thảo ngân sách

* ngoại cồn từ

đánh giá; ước lượng

estimate

ước chừng, tấn công giá

e. of the number of zeros khoảng chừng số lượng các không điểm

admissible e. khoảng chừng gật đầu được

combined ratio e khoảng chừng tổng hợp bên dưới dạng trung bình

consistent e. (thống kê) ước lượng vững

grand-lot e. ước tính theo những lô lớn

invariant e. (thống kê) ước tính bất biến

minimax e.(thống kê) khoảng chừng minimac

ordered e. (thống kê) ước tính nhờ vào thống kê lại vật dụng tự

overall e. ước tính đầy đủ

regression e. ước lượng hồi quy

unbiased e. ước chừng không chệch

upper e. (giải tích) ước lượng trên


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

estimate

* ghê tế

đánh giá

đánh giá lượng giá

dự kế

dự tính

lượng giá

sự đánh giá

sự ước lượng

sự mong tính

mong lượng

ước tính

* kỹ thuật

đánh giá

dự đoán

dự toán

sự đánh giá

sự cầu lượng

sự cầu tính

mong đoán

cầu lượng

cầu tính


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bỏ bắt đầu từng ngày, luyện nghe, ôn tập và bình chọn.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ bỏ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh cùng với tổng cộng 590.000 từ bỏ.

Xem thêm: Thủy Lợi Tiếng Anh Là Gì - Quản Lí Công Trình Thủy Lợi


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm tìm với nhằm ra khỏi.Nhập từ bỏ buộc phải kiếm tìm vào ô search tìm với coi những từ bỏ được gợi ý hiển thị dưới.Lúc bé trỏ đã phía trong ô tra cứu kiếm,thực hiện phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> nhằm dịch chuyển thân những tự được gợi nhắc.Sau kia thừa nhận (một lượt nữa) giúp xem chi tiết từ bỏ kia.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô search kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ đề nghị tìm kiếm vào ô kiếm tìm tìm với coi các từ được lưu ý chỉ ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ ao ước xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn các bạn sẽ không nhận thấy tự bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi nhắc,lúc ấy bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau nhằm hiện ra từ bỏ đúng mực.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *