Famous for its ancient ruins, Koh Ker can be reached more easily than in the recent past thanks lớn a toll road.

Bạn đang xem: Đường tiếng anh là gì


1988 - Đường hầm Seikan là đường hầm đường sắt dài độc nhất nước Nhật nối Hakodate cùng với Aomori bởi đường cỗ.
Đường glucose, đường fructose, đường mía, đường nha, đường sữa, đường nho, với tinc bột tất cả phần lớn được cấu trúc từ bỏ đường.
Đường nhánh, đường link, đường kết nối được Call là Đường giao thông vận tải lớp B (cấp II) có ba chữ số bên trên 130.
Có một đường hầm đường Fe và nhị đường hầm đường bộ qua kênh đào thân Beverwijk và thị trấn Haarlem ngơi nghỉ bờ nam.
A railway tunnel và two motorway tunnels cross the canal between Beverwijk & the nearby thành phố of Haarlem on the south bank.
Lũ sẽ có tác dụng hư sợ những con đường đường cỗ, đường ray, đường hầm, cùng dẫn đến triệu chứng mất năng lượng điện cùng nước trên toàn vùng.
The floods damaged roads, railroads, và tunnels, & left power và water outages across the region.

Xem thêm: Trò Chơi Cảm Giác Mạnh Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt


Những tạo nên từ maze-mobile.comệc cọ mưa xúc tiếp cùng với các mặt phẳng cùng mặt đường đường với cũng trường đoản cú quy trình cọ đá với chấm điểm.
These arise from rainfall washing exposed surfaces và haul roads và also from roông chồng washing và grading processes.
Sáu ngàn dặm đường, 600 dặm đường ngầm, 400 dặm đường xe đạp điện với nửa dặm xe pháo điện, nếu như bạn đặt chân đến đảo Roosevelt.
Six thousand miles of road, 600 miles of subway track, 400 miles of bike lanes & a half a mile of tram traông chồng, if you"ve ever been lớn Roosevelt Island.
Mùa thu năm 1941, Kharkov là manh mối trung tâm lớn nhất về đường sắt, đường bộ với đường không tồn tại tính chiến lược.
In the autumn of 1941, Kharkov was considered one of the Somaze-mobile.comets" most important strategic bases for railroad and airline connections.
nhỏ đường vùng trước luôn luôn sinh sống cuối đường nhỏ đường bạn đến, nhỏ đường các bạn theo xua đuổi, nhỏ đường sở hữu bạn cho tới sau này, đưa chúng ta tới khu vực này,
the way forward always in the end the way that you came, the way that you followed, the way that carried you into lớn your future, that brought you khổng lồ this place,
Tương trường đoản cú bí quyết phát triển thành những đường đường Fe từ bỏ đường solo thành đường đôi, tuyến đường mới không phải luôn luôn luôn được xây đắp dọc từ tuyến đường bao gồm sẵn.
In the same way as converting railway lines from single track lớn double trachồng, the new carriageway is not always constructed directly alongside the existing carriageway.
Danh sách tróc nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *