Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thông dụng - Để công việc của người sử dụng được tiện lợi với thuận tiện hơn, bạn luôn luôn phải có kỹ năng và kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành.

Bạn đang xem: Định khoản tiếng anh là gì

Quý Khách đã xem: Định khoản tiếng anh là gì

Đối cùng với ngành kế tân oán cũng như vậy. Sau phía trên, Cửa Hàng chúng tôi đã tổng thích hợp list trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thù - kiểm toán thù mà lại chúng ta hay gặp gỡ vào nghành này, hy vọng chúng để giúp đỡ chúng ta dễ ợt thao tác trong môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm toán thù bởi tiếng Anh dễ dãi hơn.quý khách đang xem: định khoản giờ đồng hồ anh là gì


*

** Dưới đó là hồ hết trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành kế toán thù phổ cập tốt nhất hiện thời, cùng công ty chúng tôi mày mò qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: giá cả bắt buộc trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

9. Capital construction: xây cất cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền khía cạnh tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền sẽ chuyển

14. Chechồng & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Ngân sách kiến tạo cơ bạn dạng dsinh sống dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu lại cồn và đầu tư ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: giá cả hóng kết chuyển

trăng tròn. Deferred revenue: Người thiết lập trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định mướn tài chính

24. Equity and funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách chi tiêu bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Nguim giá bán gia sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản nuốm định

37. General và administrative sầu expenses: giá thành cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments & tools: Công vậy, luật vào kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguim giá chỉ gia sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ chi tiêu vạc triển

48. Itemize: Msinh sống tè khoản

49. Leased fixed asset costs: Ngulặng giá chỉ gia tài cố định và thắt chặt mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ yêu cầu trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chủ yếu lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, cam kết cược, ký kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn bệnh khân oán dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách hàng đang xem: Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế tân oán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư lâu năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu cồn khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản buộc phải thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn nhà ssinh hoạt hữu

Payables lớn employees: Phải trả người công nhân viên

72.

Xem thêm: Học Ielts Từ Bao Nhiêu Tuổi Được Thi Ielts ? Điều Kiện Thi Ielts Là Gì

Prepaid expenses: túi tiền trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng thiết lập vẫn đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên vật liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản cần thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: giá cả chào bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá cả hàng

86. Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nđính thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp vay vốn, cam kết cược, ký quỹ nlắp hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khân oán ngắn thêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn gớm doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes & other payables lớn the State budget---- Thuế và những khoản cần nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cùng tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: Tổng cộng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng trọn và phúc lợi

** Một số tự vựng siêng ngành Khi kế tân oán làm việc cùng với ngân hàng:

1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ nên trả

3. Accounts receivable: tài khoản nên thu

4. Accrual basi: phương pháp kế toán thù dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán thù dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: thanh toán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô cứng tân oán bằng gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

trăng tròn. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: tlỗi ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ vựng liên quan mang đến kế toán quản lí trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative expenses: giá cả làm chủ doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Chi tiêu vận động tài chính

5. Financial ratquả táo : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: Ngân sách bảo đảm hàng giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguyên tắc giá gốc

** Các phương pháp vào tiếng anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng phân phối ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngthương lượng mại là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ đề xuất trả vào cuối kỳ – số dư nợ đề nghị trả đầu kỳ + các khoản ưu tiên nhận ra + Các khoản tiền nợ trả mang đến bên cung ứng + bù trừ giữa nợ cần thu cùng nợ nên trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý hiếm còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thù thông dụng

Để rất có thể làm xuất sắc hơn trong từng lĩnh vực của ngành kế toán thù, thì ngay cất cánh giờ đồng hồ chúng ta đề nghị kim chỉ nan Xu thế cách tân và phát triển vào sự nghiệp của chính mình. Mà rất có thể phương pháp giỏi và hiệu quả duy nhất cất cánh giờ đồng hồ là ko chấm dứt nâng cao kiến thức và kỹ năng cũng tương tự tay nghề làm việc của mình qua các khóa đào tạo kế toán nghỉ ngơi các trung chổ chính giữa.

Chulặng mục: Hỏi đáp công nghệ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *