Diện tích là đại lượng thể hiện phạm vi của hình hoặc hình hai phía hoặc lamina phẳng, trong mặt phẳng. Diện tích là 1 trong những tư tưởng rất gần gũi vào hệ thống đo lường và tính toán nước ngoài. Chúng ta vẫn phát hiện tư tưởng này vào chương trình học tập cùng trong vô số nhiều nghành nghề liên quan mang lại xuất bản. Vậy diện tích S tiếng anh là gì?

*
*
*

Formula for area of ​​square

(Công thức tính diện tích hình vuông)

Công thức: S = a x a.

Bạn đang xem: Diện tích trong tiếng anh là gì?

To calculate the area of ​​a square, we multiply the length of a side by itself.

(Muốn tính diện tích hình vuông, ta rước độ lâu năm một cạnh nhân cùng với bao gồm nó)

Formula for area of ​​a rectangle

(Công thức tính diện tích Hình chữ nhật)

Công thức: S = a x b.

To calculate the area of ​​a rectangle, we multiply the length by the width (same unit of measure).


(Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta mang chiều dài nhân cùng với chiều rộng , và một đơn vị đo)

Formula for area of ​​a parallelogram

(Công thức tính diện tích Hình bình hành)

Công thức: S = a x h

To calculate the area of ​​a parallelogram, multiply the base length by the height (same unit of measure).

Muốn tính diện tích S hình bình hành, ta mang độ nhiều năm đáy nhân cùng với chiều cao, cùng một đơn vị đo)

Formula for area of ​​rhombus

(Công thức tính diện tích S Hình thoi)

Công thức: S = (M x N)/2

To calculate the area of ​​a rhombus, we take the sản phẩm of the lengths of the two diagonals divided by 2 (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích S hình thoi, ta lấy tích độ lâu năm hai tuyến đường chéo phân tách mang đến 2, và một đơn vị chức năng đo).

Formula for area of ​​a triangle

(Công thức tính diện tích hình tam giác)

Công thức: S = (a x h)/2

To calculate the area of ​​a triangle, we multiply the base length times the height và divide by 2 (same unit of measure).

(Muốn nắn tính diện tích hình tam giác, ta đem độ dài lòng nhân cùng với độ cao rồi phân chia mang lại 2 và một đơn vị chức năng đo).

Formula to lớn calculate the area of ​​a trapezoid

(Công thức tính diện tích S hình thang)

Công thức: S = (a + b)x h/2

To calculate the area of ​​a trapezoid, we take the sum of the lengths of the two bases multiplied by the height và then divide it by 2 (same unit of measure).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Paperwork Là Gì, Nghĩa Của Từ Paperwork, Paperwork Là Gì

(Muốn nắn tính diện tích hình thang, ta rước tổng độ nhiều năm hai lòng nhân với chiều cao rồi rước phân chia mang đến 2, cùng một đơn vị chức năng đo).

Formula for calculating the area of ​​a circle

(Công thức tính diện tích S hình tròn)

Công thức: r x r x 3,14

To calculate the area of ​​a circle, multiply the radius by the radius & then multiply it by 3.14.

(Muốn tính diện tích hình tròn trụ, ta mang chào bán khiếp nhân với nửa đường kính rồi nhân cùng với số 3,14.)

Calculate the area around the cube

(Tính diện tích S bao bọc hình lập phương)

Công thức: Sxq = Sm x 4

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 4.

(Muốn nắn tính diện tích S bao phủ, ta lấy diện tích S một mặt của hình lập pmùi hương nhân với

Calculate the total area of ​​a cube

(Tính diện tích S toàn phần hình lập phương)

Công thức: Stp = Sm x 6

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 6 .

(Muốn tính diện tích xung quanh, ta đem diện tích S 1 mặt của hình lập pmùi hương nhân cùng với 6)

Calculate the area around the rectangle

(Tính diện tích S xung quanh hình hộp chữ nhật)

Công thức: Sxq = P x c

To calculate the surrounding area of ​​a rectangular box, we multiply the perimeter of the base by the height (same unit of measure).

(Muốn nắn tính diện tích S bao phủ của hình hộp chữ nhật, ta mang chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao, và một đơn vị đo).

Calculate the total area of ​​the rectangular box

(Tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật)

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

To calculate the total area of ​​a rectangular box, we take the surrounding area of ​​the rectangular box plus 2 times the area of ​​the base (same unit of measure).

(Muốn nắn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cùng cùng với 2 lần diện tích S đáy ,cùng một đơn vị đo).

Bởi vậy các bạn sẽ biết diện tích S giờ đồng hồ anh là gì chưa? cùng các ví dụ biện pháp sử dụng từ thời điểm ngày vào giờ anh nhé. Cảm ơn chúng ta ké thăm blog chúng tôi.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *