Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ maze-mobile.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tin.


Bạn đang xem: Dial up là gì

Malaysian users, on the other h&, gain their primary access via dial-up (presumably personal account) connections.
This amendment sets no more than the most basic minimum criteria that anyone could possibly think of for some size of on-line, dial-up system.
That is an option, but for most users in most households, who are still using a dial-up connection, it is quite unsatisfactory.
At present, most consumers access the internet through dial-up services—so-called narrowband access.
Its accelerated dial-up made use of caching and compression, which allowed a user on a dial-up connection lớn surf quicker.
Students are able to lớn connect remotely to lớn the school network through a dial-up connection for two hours each evening.
In the mid-1990s, numerous universities provided dial-up shell accounts (khổng lồ their faculty, staff, và students).
If one customer is using dial-up, it will jam the line for all other customers of the same party line.
The trang web indicates that a dial-up modem will be functional but that broadb& is recommended for a better experience.
Các quan điểm của các ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của các chỉnh sửa viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press giỏi của các bên cấp giấy phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *