Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Develop là gì

*
*
*

develop
*

develop /di"veləp/ ngoại cồn từ trình diễn, thổ lộ, tmáu minc (vấn đề, vấn đề...)to lớn develop: tỏ, ttiết minc (vấn đề, vấn đề...)to one"s views on a subject: trình diễn ý kiến về một vấn đề cách tân và phát triển, msống với, không ngừng mở rộng, nâng cao, tạo cho vạc đạtlớn develop industry: cách tân và phát triển công nghiệpkhổng lồ develop an industrial area: không ngừng mở rộng quần thể công nghiệplớn develop one"s mind: trở nên tân tiến trí tuệto lớn develop one"s body: cải tiến và phát triển cơ thể, tạo nên cơ thể nngơi nghỉ nang khai thácto lớn develop resources: khai thác tài nguyên lây lan, tiêm lây lan (thói quen...); càng ngày càng biểu hiện rõ, càng ngày càng đẩy mạnh (kỹ năng, khuynh hướng...)lớn develop a bad habit: truyền nhiễm thói xấuto lớn develop a gilf for machematics: ngày càng thể hiện rõ khiếu về toán (nhiếp đáp ảnh) cọ (phyên ảnh) (quân sự) triển khai, mởto develop an attack: mtại một cuộc tấn công (tân oán học) knhì triển nội động từ tỏ rõ ra, biểu thị ra, biểu thị ra cải cách và phát triển, mnghỉ ngơi có, nảy nởseedomain authority develop into lớn plants: phân tử tương đương cải cách và phát triển thành lá con tiến triểnthe story developed inlớn good ending: câu chuyện tiến triển mang lại một hoàn thành giỏi đẹp hiện tại (ảnh)
cải tiếnhiện nay ảnhhoàn thiệnknhị thácknhị triểndevelop (the determinant of a matrix): khai triển định thức của một ma trậnphát triểntriển khaixuất hiệnLĩnh vực: hóa học & đồ gia dụng liệuhiện (ảnh)Lĩnh vực: đồ lýhiện nay hìnhLĩnh vực: xây dựngmlàm việc mangknhì thácdevelop resources (khổng lồ...): khai thác tài nguyênkhuyếch trươngmsinh sống mangmở rộngphạt triểndevelop economic cooperation (to lớn...): cách tân và phát triển hợp tác gớm tếdevelop economy (lớn...): cải cách và phát triển gớm tếdevelop in a capitamenu way (to...): trở nên tân tiến theo con phố bốn bạn dạng chủ nghĩadevelop national economy (lớn...): trở nên tân tiến nền tài chính quốc dândevelop new markets (to...): phát triển những thị trường mớidevelop trade (to...): trở nên tân tiến mậu dịch o phát triển, hiện (ảnh), (chuẩn bị) knhì thác

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): developer, development, redevelopment, develop, redevelop, developed, undeveloped, developing


*

Xem thêm: Thông Tin Khuong Thinh - Tiểu Sử Diễn Viên Khương Thịnh

*

*

v.

make something new, such as a hàng hóa or a mental or artistic creation

Her company developed a new kind of building material that withstands all kinds of weather

They developed a new technique

be gradually disclosed or unfolded; become manifest; "The plot developed slowly";grow, progress, unfold, or evolve sầu through a process of evolution, natural growth, differentiation, or a conducive environment

A flower developed on the branch

The country developed inlớn a mighty superpower

The embryo develops into lớn a fetus

This situation has developed over a long time

generate gradually

We must develop more potential customers

develop a market for the new mobile phone

make visible by means of chemical solutions

Please develop this roll of film for me

superimpose a three-dimensional surface on a plane without stretching, in geometrymove sầu one"s pieces into lớn strategically more advantageous positions

Spassky developed quickly

move inlớn a strategically more advantageous position

develop the rook

elaborate by the unfolding of a musical idea và by the working out of the rhythmic and harmonic changes in the theme

develop the melody và change the key

expvà in the khung of a series

Develop the function in the following form


English Synonym & Antonym Dictionary

develops|developed|developingsyn.: advance flourish grow mature progressant.: decay decline
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *