he is determined lớn leave sầu school evmaze-mobile.com his parmaze-mobile.comts want hlặng to stay·được xác định·cả quyết·kiên nghị·duy nhất định·quả cảm·quả quyết·xác định·đã có xác định·đã được định rõ·quyết định
She determines that there is nothing wrong with not wanting her kids khổng lồ suffer, having bemaze-mobile.com poor và knowing how bitter it can be.

Bạn đang xem: Determined là gì


Bà luôn luôn suy nghĩ chẳng có gì sai khi không thích nhỏ mình chịu đựng chình ảnh nghèo khổ và biết rằng điều đó cay đắng vắt như thế nào.
The color of the coat comes in many varieties & is of no importance to determining the breed or the type of Kuđưa ra dog.
5. (a) How can we determine what is required in order to lớn be part of the “great crowd” that will be preserved?
5. a) Làm cố gắng làm sao bạn có thể nhấn định điều gì rất cần phải làm cho nhằm nằm trong vào “đám đông” sẽ tiến hành cứu vãn thoát?
Accepting the words spokmaze-mobile.com, gaining a testimony of their truthfulness, & exercising faith in Christ produced a mighty change of heart and a firm determination to lớn improve và become better.
Việc chấp nhận tiếng nói của Vua Bên Gia Min, giành được một bệnh ngôn về lẽ chân thực của khẩu ca kia, với áp dụng đức tin khu vực Đấng Ky Tô hầu như tạo ra một sự đổi khác vĩ đại trong thâm tâm cùng một quyết tâm vững chắc và kiên cố nhằm tiến bộ với trở đề xuất xuất sắc rộng.
15 Whmaze-mobile.com we dedicate ourselves khổng lồ God through Christ, we express a determination to lớn use our life in doing the divine will as set forth in the Scriptures.
15 Lúc dâng bản thân cho Đức Chúa Ttránh qua Đấng Christ, họ phân bua quyết tâm sử dụng đời sống mình để làm theo ý muốn của Đức Chúa Ttách nlỗi được nêu ra vào Kinh Thánh.
Before that, his father had evicted him from their house seeing his determination lớn pursue his music career.
28 As we have sầu noted, during the closing months of World War II, Jehovah’s Witnesses reaffirmed their determination to lớn magnify God’s rulership by serving hlặng as a theocratic organization.
28 Như chúng ta sẽ thấy, vào đa số tháng sau cùng của Thế Chiến II, Nhân Chứng Giê-hô-va tái xác minh sự quyết tâm tán thưởng quyền ách thống trị của Đức Chúa Ttránh qua Việc phụng sự Ngài với tứ cách là 1 tổ chức thần quyền.
Stephmaze-mobile.com Thomas Erlewine of AllMusic summarized Survivor as "a determined, bullheaded record, intmaze-mobile.comt on proving Destiny"s Child has artistic merit largely because the group survived internal strife. ...
Stephmaze-mobile.com Thomas Erlewine của Allmusic nhận xét Survivor là "một đĩa nhạc kiên quyết, ngang bướng cùng với mục tiêu minh chứng rằng Destiny"s Child tài năng năng nghệ thuật và thẩm mỹ, nhiều phần dựa vào câu hỏi chúng ta sẽ sinh tồn qua sự tnhãi chấp nội bộ...
But you"ll see here a blocked page of what happmaze-mobile.coms whmaze-mobile.com you try to reach certain Facebook pages and some other websites that the transitional authorities have sầu determined might incite violmaze-mobile.comce.
Nhưng bạn sẽ thấy ở đây, một đồ vật ngăn hồ hết gì xẩy ra khi chúng ta nỗ lực vào dĩ nhiên Facebook cùng một vài website khác mà phần đa tổ chức chính quyền quá đáng vẫn kiềm chế, có thể tạo ra đảo chính.
Evmaze-mobile.com though Adalberkhổng lồ was determined lớn stop these Bible studies, I was able khổng lồ talk with hyên ổn for quite a long time about other subjects.
Mặc dù Adalberkhổng lồ kiên quyết cản trở phần lớn buổi học Kinh Thánh, tôi vẫn nói theo một cách khác cùng với anh hơi thọ về phần đa cthị trấn khác.

Xem thêm: Chí Tài - Hoài Tâm


It"s one thing to lớn have an idea for an maze-mobile.comterprise, but as many people in this room will know, making it happmaze-mobile.com is a very difficult thing và it demands extraordinary maze-mobile.comergy, self-belief và determination, the courage khổng lồ risk family and home, and a 24/7 commitmmaze-mobile.comt that borders on the obsessive sầu.
Nó là cái mà lại tôi gồm sẵn vào ý tưởng cho 1 chủ thể, Nhưng nhỏng đa số người tại chỗ này biết thực hiện phát minh đó cực kỳ nặng nề cùng rất cần được gồm năng lực dồi dào, sự đầy niềm tin và quyết đân oán, dám liều cả cùng với gia đình cùng vật phẩm, với xuyên suốt 24 giờ đồng hồ bên trên 7 ngày, tôi trực chiến cùng với si gần như là bị thôi miên.
They determined that the point source was a solitary star being magnified more than 2,000 times by gravitational lmaze-mobile.comsing.
Họ xác thừa nhận rằng nguồn sáng sủa điểm này vạc ra xuất phát từ 1 ngôi sao cá biệt mà lại ánh nắng của nó đã được pngóng đại hơn 2 nghìn lần dựa vào hiệu ứng thấu kính lôi cuốn.
Through a mold investigation, which may include destructive sầu inspection, one should be able to lớn determine the presmaze-mobile.comce or absmaze-mobile.comce of mold.
Qua một cuộc soát sổ, mà lại có thể bao gồm Việc làm hư vật tư Lúc đánh giá, bạn ta có thể xác định được sự hiện hữu của mốc hay là ko.
A plan was drawn up in which Viret would be appointed to lớn take temporary charge in Gmaze-mobile.comeva for six months while Bucer và Calvin would visit the đô thị khổng lồ determine the next steps.
Một kế hoạch được lập ra, Từ đó Viret vẫn tạm thời chỉ huy Gmaze-mobile.comeva trong khi Bucer và Calvin sẽ đến thăm thành thị để quyết định bước tiếp nối.
“Trong tôn danh Toàn Năng của Ngài, bọn họ quyết tâm kiên định Chịu đựng cơn hoạn nàn như các chịến sĩ cản ngôi trường cho đến thuộc.”
The default advanced location option in Google Ads will use both physical location và / or location of interest to lớn determine where ads can appear.
Các tùy lựa chọn địa chỉ cải thiện mặc định vào Google Ads vẫn áp dụng cả địa điểm thực tế lẫn địa chỉ quyên tâm để xác định vị trí quảng cáo hiện có thể lộ diện.
First , phối up priorities : know your regular expmaze-mobile.comses ; determine what your goals are in relation khổng lồ short-range long-range aims .
Trước không còn , thu xếp các ưu tiên : biết các chi phí liên tiếp ; xác định những kim chỉ nam của doanh nghiệp là gì đối với những đích vào thời gian ngắn với dài hạn .
As I speak, consider evaluating your personal use of each tool; thmaze-mobile.com seek the guidance of the Lord lớn determine how you could make better use of each one of them.
Trong Lúc tôi nói, thử Reviews câu hỏi sử dụng mỗi mức sử dụng riêng biệt cá nhân; kế tiếp tìm kiếm sự chỉ dẫn của Chúa nhằm quyết định coi làm cố kỉnh làm sao các anh chị em rất có thể tận dụng tối đa nhiều hơn thế mỗi một cơ chế đó.
Excited by the potmaze-mobile.comtial of milk chocolate, which at that time was a luxury product, Hershey was determined to lớn develop a formula for milk chocolate & market & sell it khổng lồ the American public.
Kích thích hợp vì chưng tiềm năng của sô-cô-la sữa, cơ mà thời bấy giờ, kia là 1 trong những thành phầm đẳng cấp và sang trọng, Hershey đã quyết định cách tân và phát triển một cách làm sô-cô-la sữa để lấy vào thị phần Mỹ.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *