We consolidated them from 89 to lớn 25 banks by requiring that they increase their capital -- cốt truyện capital.

Bạn đang xem: Củng cố tiếng anh là gì


Để củng gắng lại mặt hàng ngũ nội cỗ, chúng ta tổ chức triển khai một đại hội sinh hoạt Cedar Point, Ohio, Hoa Kỳ, từ thời điểm ngày 1 cho 8 tháng 9 năm 1919.
To reinvigorate their ranks, they are holding a convention in Cedar Point, Ohio, U.S.A., from September 1 to lớn 8, 1919.
Mặc cho dù Thổ Nhĩ Kỳ dường như không được phxay củng rứa lại eo biển, tuy nhiên nước này đang tiến hành một bí quyết kín đáo.
Hancochồng lúc đầu gồm nhận được thành công xuất sắc, nhưng mà bộ chỉ đạo miền Nam tiếp nối vẫn củng cụ lại và tấn công lui được cuộc hốt nhiên nhập.
Hancock was initially successful, but the Confederate leadership rallied & repulsed his incursion.
Đảng cấp tiến vượt cơ củng núm lại nội cỗ sản phẩm ngũ phòng thủ, mà lại các tín đồ vật đấng Christ tách quăng quật thị thành bị kết án.
The Zealots seized the opportunity to lớn reorganize their defenses, but the Christians abandoned the doomed thành phố.
Traianus từ trần vào năm 117, trước khi ông rất có thể tổ chức và củng cầm lại các tỉnh giấc Parthia ở bên dưới quyền kiểm soát và điều hành của La Mã.
Trajan died in 117, before he was able to lớn reorganize và consolidate Roman control over the Parthian provinces.

Xem thêm: Nhân Viên Chính Thức Tiếng Anh Là Gì, Nhân Viên Chính Thức Dịch


"Don," tôi nói, "để tôi củng cầm cố lại những các đại lý, các anh danh tiếng về vấn đề nuôi tLong xa ngoài khơi, những anh không gây ô nhiễm và độc hại."
"Don," I said, "just lớn get the facts straight, you guys are famous for farming so far out to sea, you don"t pollute."
Tuy nhiên, nếu chỉ chiếm đóng cùng củng thay lại vì chưng Mỹ, Dry Tortugas sẽ khởi tạo thành cửa ngõ ngõ vững chắc để bảo đảm an toàn bờ biển lớn vùng Vịnh của Hoa Kỳ.
However, if occupied và fortified by the U.S., the Dry Tortugas would constitute the advance post for a defense of the Gulf Coast.
Lương trung tâm của chúng ta cũng có thể thiếu tính sự nhậy bén nhưng nhờ việc trợ giúp của Đức Giê-hô-va, bạn cũng có thể củng rứa lại lương trọng điểm.
Với nỗ lực củng cố lại giải đấu bằng phương pháp thải trừ toàn bộ các nhóm dự bị, bọn họ sẽ giảm lại chỉ từ một hạng đấu cùng với 22 nhóm trơn tđắm đuối gia.
In an attempt lớn consolidate the league decided to expel all remaining reserve teams, reducing lớn a single division of 22 clubs.
Một trong những pháo đài trang nghiêm này, xây sinh sống lối vào thung lũng Wadi Qelt, tiếp đến đã làm được Herod Đại đế củng cố gắng lại và khắc tên là Kypros theo tên mẹ ông.
One of these forts, built at the entrance to lớn Wadi Qelt, was later refortified by Herod the Great, who named it Kypros after his mother.
The Guardian nhận định rằng Việc sử dụng lại phần nhạc hiệu Star Wars rất gần gũi của John Williams sẽ củng thế lại tình thương của không ít tín đồ ngưỡng mộ so với thương hiệu này.
The Guardian wrote that the use of the Star Wars fanfare by John Williams reinforced brvà loyalty aước ao fans.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *