Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú maze-mobile.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Croissant là gì

It looks lượt thích a cross between a pancake and a croissant & has a buttery, salty taste and heavy texture.
Looking rather lượt thích a flattened croissant, it is similar in preparation but includes a cinnatháng và sugar filling, often with raisins or brown sugar streusel.
Some have sầu a crumbly scone-like consistency inside, while others are more tender lượt thích a fresh dinner roll or croissant.
Other common dishes include "croissant preado", a croissant with chistorra filler, và "tortilla con chistorra", a potakhổng lồ or egg omelet with chistorra.
The first tribe lớn raise their flag would win immunity and a reward of tea, coffee, croissants, & biscotti.
Rigo originally intended khổng lồ operate as a wholesale bakery, but soon began selling loaves and then croissants to lớn the public.
Numerous little streetside vendors offer an oily paratha (akin lớn the croissant in its flakiness và oiliness) with meat, egg, or vegetable curry for dinner.
He implies that while the baker may be able to lớn create the perfect croissant, his ability khổng lồ create a child might have sầu passed.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của các biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press giỏi của những bên trao giấy phép.
*

Xem thêm: Shark Hưng & Con Đường Thành Công Của Phạm Thanh Hưng, Tiểu Sử Của Soái Ca Shark Tank 2021

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *