Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú maze-mobile.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Created là gì

Trong tiếng Anh, có nhiều phân từ bỏ quá khđọng và hiện tại của một từ bỏ rất có thể được sử dụng như các tính trường đoản cú. Các ví dụ này rất có thể đã cho thấy những tính tự thực hiện.


His approach to lớn psychopathology was sceptical & philosophical; and he never created his own school of psychiatric, let alone psychopathological, teaching.
In a second step, codification tables were created và material was organized according to lớn these themes.
Examination of these themes calls for considerable basic information about inter-war suburbs và how they were created.
This has created an institutional vacuum where no equivalent rural institutions have sầu emerged khổng lồ take charge of the functions undertaken by the communidades.
Progressives believed that dirt & disorder created chaos and made it difficult for citizens khổng lồ lift themselves out of poverty.
Here, it is in the ex ante interest of all embryos not otherwise created for reproduction lớn be part of the population of research embryos.
While some felt strongly that it is an obligation, others referred to the difficulties the responsibility created.
The development of targeted therapies has also created a need to develop novel methods of drug delivery.
The first study used the judgment of an expert who evaluated the target forms created by the system.
Các quan điểm của các ví dụ không diễn đạt ý kiến của những biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press tốt của các đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Go With Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Go With Trong Câu Tiếng Anh

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, & uncles, etc. in addition khổng lồ parents and children

Về vấn đề này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *