Almost all experience fever, while around half have cough with sputum, and one-third cough up blood or bloody sputum.

Bạn đang xem: Cough là gì


Đa số toàn bộ với sốt kinh nghiệm tay nghề Legionnaires ", trong những khi khoảng tầm một phần tất cả ho bao gồm đờm, ho và 1 phần tía ra máu hoặc đờm tất cả huyết.
It probably does reduce exposure because people are not coming inlớn the office & coughing on each other, or touching comtháng objects and sharing things via their hands.
Nó rất có thể giúp giảm pkhá lây nhiễm bởi vì đều tín đồ không đến văn uống chống với ho sát vào nhau, hoặc cùng chạm vào đồ vật và lây truyền những lắp thêm qua tay.
In children, the cough lasts for more than ten days in 35–40% of cases và continues for more than 25 days in 10%.
Ở trẻ nhỏ ho kéo dài thêm hơn nữa 10 ngày vào 35-40% các ngôi trường hợp cùng thường xuyên vào 25 ngày cùng với 10% các ngôi trường hòa hợp.
On September 1, outside Thunder Bay, he was forced to lớn stop briefly after he suffered an intense coughing fit & experienced pains in his chest.
Ngày 1 tháng 9, bên phía ngoài vịnh Thunder, anh bắt buộc tạm dừng một lúc sau thời điểm bị ho kinh hoàng cùng đau ngực.
Sử dụng cơ thể -- có thể là hắt hơi, có thể là giờ đồng hồ ho, hoàn toàn có thể là động vật -- (ho) bao gồm rứa -- vỗ tay, bất kể cái gì.
But the Bay Area’s smog stung his eyes, the traffic noise gave him headaches, and the pollen made hyên cough.

Xem thêm: ""Gone For Good Là Gì ? Cách Diễn Đạt “ For Good Là Gì


Inhalation of HgSO4 can result in ađáng yêu poisoning: causing tightness in the chest, difficulties breathing, coughing & pain.
Whenever the chest wall moves , such as with breathing in and out , coughing or sneezing , the pleura moves & pain is felt in the outer layer of the pleura .
Bất cứ đọng lúc nào thành ngực cử đụng , chẳng hạn như hít vào và ra , ho hoặc hắt hơi , thì màng phổi cử đụng và bao gồm xúc cảm nhức sinh hoạt lớp màng phổi phía bên ngoài .
This Musketeer had just come off guard, complained of having a cold, và coughed from time khổng lồ time affectedly.
Tay bộ đội ngự lâm ấy vừa mới kết thúc phiên gác, phàn nàn là bị cảm cúm với thỉnh phảng phất lại làm cho bộ húng hắng ho.
People usually contract bacterial meningitis by breathing in tiny particles of mucus & saliva that spray into the air when an infected person sneezes or coughs.
Mọi người thường xuyên truyền nhiễm trùng vị hít phải đầy đủ giọt chất nhầy nhớt và nước bọt trong không gian từ bỏ người bị lan truyền khi bọn họ nhảy mũi hoặc ho.
Those with Legionnaires" disease usually have sầu fever, chills, và a cough, which may be dry or may produce sputum.
Những người có bệnh Lê dương thông thường có sốt, ớn lạnh lẽo với ho khan, trong số đó có thể bị khô nứt hoặc có thể cung cấp ra đờm.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *