Contrary đi cùng với giới từ gì? sáng tỏ On the contrary. Contrary đi cùng với giới on và to lớn là thịnh hành gồm hầu hết 2 cụm: on the contrary to the contrary

*
Contrary đi cùng với giới tự gì? tách biệt On the contrary


Contrary đi với giới tự gì?

Contrary đi cùng với giới on cùng lớn là thông dụng có đa số 2 cụm: on the contrary khổng lồ the contrary

Phân biệt On the contrary

hầu hết bạn tất cả kiến thức áp dụng “On the contrary” cùng với ý nghĩa “trái lại” nạm mang lại “by/in contrast”. Tuy nhiên, bên trên thực tế, 2 các trường đoản cú này có ý nghĩa không giống nhau

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *