Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự maze-mobile.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.


Bạn đang xem: Nghĩa của từ consider

< passive + obj + to infinitive sầu > It is considered bad manners in some cultures to lớn speak with your mouth full of food.
Consider and regard can both mean ‘believe’ or ‘realise’ or ‘understand’. When they mean ‘believe’ or ‘realise’ or ‘understand’, we don’t often use the continuous forms. …
lớn think about a particular subject or thing or about doing something or about whether khổng lồ vày something:
To carry out this verification, we considered the time response of each system for the largest đầu vào data set we have sầu used in each query.
In a sense, they can be considered as streams, but they are intrinsically non-ordered, & vì not contain repeated elements.
Writing history as the history of discourse suggests several difficulties; these are considered briefly.
Các quan điểm của những ví dụ ko trình bày cách nhìn của các biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press giỏi của những nhà trao giấy phép.
*

*

Xem thêm:

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *