A limited liability company is an independent form of enterprise, owned by the company owner or its members with financial obligations & other types of assets within the charter capital or scope of committed contributions capital upon establishment of an enterprise is recognized by law.

Bạn đang xem: Công ty tnhh một thành viên tiếng anh là gì

Limited liability company with 02 forms: Single thành viên limited liability company và limited liability company with two or more members.

Company Limited Features:

– A limited liability company has an independent status. In other words, the limited liability company has all the conditions to be recognized as a legal entity according khổng lồ Article 74 of the 2015 Civil Code.

– Capital contributing members of limited liability companies may be individuals or organizations that contribute part or all of the charter capital when establishing a company. In particular, one thành viên limited liability company owned by the owner contributes the entire charter capital.

 As for a two-member limited liability company, the number of members participating in a capital contribution may be from 2 lớn 50 members.

In case a limited liability company wishes to lớn change its charter capital through the size of mobilizing capital contribution from outside, it must be converted into lớn a limited liability company with two or more members or a joint stochồng company.

For a limited liability company with two or more members, when more than 50 members contribute capital, they must be converted into joint-stoông chồng companies.

Xem thêm: Hiện Nay, Mẹ 44 Tuổi. Tuổi Con Bằng Tuổi Mẹ. Hỏi Hai Năm Nữa Con Bao Nhiêu Tuổi?

– The company’s owner is only responsible for the debts và other financial obligations in the capital stated in the charter when establishing the company with one member limited liability company.

As for a limited liability company with two or more members, members participating in the capital contribution must be responsible for the financial obligations for the amount of capital committed khổng lồ contribute to lớn the enterprise.

– Limited liability companies may issue bonds, however, this type of law cannot issue shares.

*

Loại hình công ty lớn khác tương ứng tiếng Anh là gì?

1/ A limited liability company may have one or more legal representatives.

2/ Up to 03 representatives can be authorized if they own at least 35% of the charter capital in case the member of limited liability company is an organization.

3/ In case the property is subject to lớn ownership registration và the value of l& use right, members of the limited liability company must carry out the transfer of ownership of the property & land use right to the company at the competent agency permission.

Dịch: Trường vừa lòng là gia sản đề xuất ĐK quyền download, cực hiếm quyền thực hiện khu đất thì member đơn vị trách rưới nhiệm hữu hạn cần tiến hành chuyển quyền sở hữu cùng với gia tài, quyền sử dụng khu đất cho công ty trên cơ quan có thđộ ẩm quyền.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *