12 thì cơ phiên bản được phân chia theo 3 mốc thời gian: Bây Giờ, Quá khđọng cùng Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa để giúp bạn bao gồm bí quyết, cách dùng và tín hiệu nhận ra các thì vào tiếng Anh. Chúng ta hãy cùng khám phá nhé!Hình như, các bạn sẽ được học tập thêm cấu trúc về thì nước ngoài lệ đồ vật 13 là thì tương lai sát bao gồm dự tính nữa nhé!


*


1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Công thức thì bây chừ đơn

Công thức thì bây giờ đơn so với động trường đoản cú thường

Khẳng định:S + V_S/ES + O Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

 Công thức thì hiện giờ đối kháng so với cồn trường đoản cú Tobe Khẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student. She is not beautiful. Are you a student?

2. Cách sử dụng:

Diễn tả một thực sự rõ ràng, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East and sets in the West.) Diễn tả 1 kiến thức, một hành động thường xảy ra ở bây giờ. (E.g:I get up early every morning.) Nói lên năng lực của một tín đồ (E.g : He plays tennis very well.)

3. Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại đơn:

Trong câu tất cả xuất hiện thêm từ sau: every (every day, every week, every month, ...) Các trạng từ gia tốc xuất hiện thêm trong thì ngày nay đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Bạn đang xem: Công thức tiếng anh là gì

Ví dụ:

I use the Internet just about every day. I always miss you.

➨  Quý Khách coi chi tiết hơn về thì hiện thời đơn:  Thì hiện nay đối kháng (Simple Present) 

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾPhường DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.) Phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.) Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Cách sử dụng

Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời khắc nói (E.g: The children are playing football now.) Diễn tả hành động đã diễn ra mà lại ko độc nhất thiết xảy ra trên thời gian nói. (E.g: I am looking for a job) Diễn tả 1 sự than vãn cùng với hành vi lặp đi tái diễn nhiều gây tức giận, bực mình. Trong trường đúng theo này, câu thông thường có trạng từ bỏ gia tốc "always". (E.g : He is always borrowing our books và then he doesn’t rethành viên.) Dùng nhằm diễn tả một hành vi sắp tới xẩy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước (E.g: I am flying khổng lồ Đất nước xinh đẹp Thái Lan tomorrow.)

Lưu ý quan trọng phải biết:

Không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cùng với những cồn tự chỉ tri giác, dấn thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, rethành viên, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

I am tired now. He wants lớn go for a cinema at the moment. Do you remember me?

3. Dấu hiệu dấn biết:

Trong câu gồm có từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong những câu trước đó là một trong câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

➨ Các chúng ta xem cụ thể về thì ngày nay tiếp diễn:  Thì hiện giờ tiếp nối (Present Continuous) 

Tđê mê khảo những nội dung bài viết khác: 

 

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.) Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my cthua trận frikết thúc for a month.) Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Cách sử dụng thì hiện tại xong xuôi trong giờ đồng hồ Anh:

Diễn tả hành động xẩy ra vào thừa khđọng tuy thế không phân tích thời điểm, có hiệu quả tương quan mang đến hiện nay tại:

Ví dụ: : My car has been stolen./ Chiếc xe của tôi đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành vi bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại tại :

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ đã kết duyên được 50 năm rồi.

3. Dấu hiệu nhận ra thì hiện giờ hoàn thành:

Trong thì bây giờ hoàn thành thường sẽ có phần nhiều từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

just, recently, lately: cách đây không lâu, vừa bắt đầu ever: đã có lần already: rồi for + khoảng tầm thời gian (for a year, for a long time, …) since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …) yet: chưa (cần sử dụng trong câu bao phủ định cùng câu hỏi) so far = until now = up to lớn now = up to the present: cho đến bây giờ

➨ Các các bạn coi chi tiết hơn về thì bây chừ trả thành:  Thì bây giờ hoàn thành (Present Perfect) 

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức:

Khẳng định: S has/have sầu + been + V_ing + O (E.g: I have sầu been looking you all day.) Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.) Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Cách dùng:

Diễn tả một hành vi bước đầu vào thừa khứ ra mắt liên tiếp cùng kéo dãn dài mang đến hiện giờ. Nhấn rất mạnh tay vào tính chất “liên tục” của hành vi. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy đang đứng bên dưới ttránh tuyết rộng 3 giờ đồng hồ rồi.

Xem thêm: Deutsch Là Nước Nào? 95% Bạn Đang Hiểu Sai

Phân biệt với thì hiện giờ trả thành:

Thì ngày nay xong xuôi nhấn mạnh vào kết quả còn thì bây chừ hoàn thành tiếp tục nhận rất mạnh tay vào quá trình.

3. Cách nhận thấy thì hiện nay xong tiếp diễn:

- Từ nhận biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với động tự thường:

(Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.) (Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.) (Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you Call Zoey yesterday?)

 

Với cồn tự Tobe:

(Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj (Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj (Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Cách sử dụng thì thừa khđọng đơn:

Diễn tả một hành động sẽ xẩy ra với xong xuôi trong vượt khđọng. 

Ví dụ:

I went to lớn the concert last week. A few weeks ago, a woman called khổng lồ report a robbery.

3. Dấu hiệu nhấn biết:

Các từ bỏ thường lộ diện vào thì quá khđọng đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (biện pháp đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾPhường DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức:

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o"cloông xã yesterday.) Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clochồng yesterday.) Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Cách dùng: 

Dùng nhằm miêu tả một hành động đang xẩy ra tại 1 thời điểm xác định vào vượt khứ đọng.

Ví dụ: At 12 o’cloông chồng yesterday, we were having lunch. (Vào lúc 12h ngày ngày qua, Shop chúng tôi sẽ ăn trưa.)

 

Dùng nhằm mô tả một hành vi đang xẩy ra thì một hành động không giống xen vào. Hành cồn đang xẩy ra chia thì vượt khứ đọng tiếp tục, hành động xen vào phân tách thì quá khứ đối chọi.

Ex: He was chatting with his frikết thúc when his mother came into the room. (Cậu ta sẽ tán gẫu cùng với bạn lúc mẹ cậu ta vào phòng.)

3. Dấu hiệu dấn biết:

Trong câu bao hàm từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV. He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *