Sách cờ tướng giờ Anh:- Sách cờ giờ đồng hồ Anh thì cho dù hình mẫu vẽ bàn cờ chẳng khác gì ta, nhưng lại vày thương hiệu viết tắt những quân cờ với cam kết hiệu nước đi thì hoàn toàn khác, cho nên thuở đầu sẽ không còn quen thuộc. Nhìn C (Cannon - Pháo) nhưng gọi là "Chốt", còn P (Pawn - Tốt) thì tốt gọi là "Pháo" - Phần lược dịch sau đây sẽ giúp đỡ chúng ta xem tài liệu cờ giỏi hơn.Tên con cờ ghi theo giờ Anh:

Bạn đang xem: Cờ tướng tiếng anh là gì

*

*

*

Xem thêm: Cái Thảm Tiếng Anh Là Gì ? Tấm Thảm Trong Tiếng Anh Là Gì

*

*

TÀI LIỆU CỜ TƯỚNG BẰNG TIẾNG ANH 50px-Xiangqi_Soldier"/> P (Pawn)Ký hiệu đi quân:- Tiến (+) E3+5 → Tượng 3 tiến 5- Bình (=) C2=5 → Pháo 2 bình 5- Thoái (-) R3-1 → Xe 3 thoái 1Chữ viết tắt:- Trước: F (Front) FC+2 → Pháo trước tiến 2- Sau: R (Rear) RR=8 → Xe sau bình 8Chụ ý: Các ký kết hiệu "F", "R" đứng trước tên con cờ nhé. FC → Front Cannon ("Tiền Pháo", tuyệt "Pháo trước")RR → Rear Chariot ("Hậu Xa", giỏi "Xe sau")Các rứa trận:- Central Cannon: Pháo đầu- Elephant Opening: Phi Tượng Cục- Horse Opening: Khởi Mã Cục- Angel"s Guide (Pawn Opening): Tiên Nhân Chỉ Lộ- Cross Palace Cannon: Quá Cung Pháo- Palcorner Cannon: Sĩ Giác Pháo- Side Horse Opening: Biên Mã Cục- Edge Pawn Opening: Biên Binh Cục- Advisor Opening: Thượng Sĩ Cục - Same Direction Cannon: Thuận Pháo- Opposite Direction Cannon: Nghịch Pháo- Make-up Opposite Direction Cannon: Nửa mặt đường Nghịch Pháo- Screen Horses: Bình Phong Mã- Sandwiched Horses: Phản Cung Mã - Single Horse: Đơn Đề Mã- Palcorner Horse: Quải Giác Mã, Xulặng Cung Mã- 3-steps Tiger: Tam cỗ hổMột số thuật ngữ:- Red: Đỏ (đi tiên)- Black: Đen (đi hậu)- Opening: Khai cuộc- Mid-Game: Trung cuộc- End-Game: Tàn cuộc- Move: Nước đi- Checkmate: Chiếu Tướng- Attack: Tấn công- Defend: Phòng thủ- 1st file, 2nd file, 3rd file...: Lộ 1, lộ 2, lộ 3...- Left side: Cánh trái- Right side: Cánh phải- River: Sông (hà)- Cross-river: Qua hà- Riverbank: Bờ sông- truyền bá Cannon: Tốt nhằm Pháo- Double Cannons Mate: Chiếu Pháo trùng- Double Crossed-river Cannons: Song Pháo quá hà- ...Nếu ghxay số đông thuật ngữ bên trên thành một nạm trận hoàn hảo, các bạn sẽ thuận tiện có:- Central Cannon, cross river Chariot vs. screen Horses, left Horse at the riverbank: Pháo đầu Xe qua hà đối Bình Phong Mã, tả Mã bàn hà - 5th và 7th tệp tin Cannons, 3rd file riverngân hàng Pawn vs. screen Horses: Ngũ Thất Pháo Tốt 3 đối Bình Phong Mã - ...Đánh giá bán nỗ lực trận:- Win: thắng- Lose: thua- Draw: hòa- Winning position: Thế thắng- Losing position: Thế thua- Superior position: Thế thượng phong- Positive sầu position: Thế trận chắc chắn- Cramped position: Thế trận gò bó- Satisfactory position: Thế trận rất có thể thỏa mãn- ... SÁCH CỜ PDF: COMMENT ĐỂ XEM LINK
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *