Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự maze-mobile.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: Chime là gì

His preferred method of acquisition through inheritance chimed perfectly with established imperial political culture.
The electoral virtue of rugged individualism, self-reliance, và respectability was that they were values which chimed with the established villa residents as well as with the lower-middle-class và artisan voters.
The room is equipped with a variety of tuned và untuned percussion including her usual preferred instruments: the large chromatic xylophone và metallophone, small shaking instruments và some wind chimes.
She then moves across to lớn the wind chimes & suggests improvising an imaginary journey of the sun rising, moving through the day & ending with a quiet sunphối.
The constant impression of hovering in some out-of-the-way, neither-here-nor-there zone chimes with the spaciness of the poem, which creates its own temporal eddies ("we always do, yes sometimes we do").
Such tư vấn chimes in completely with the modern, dynamic labour market, which is being transformed by information giải pháp công nghệ.
If there is any justification for using chimes to Điện thoại tư vấn attention khổng lồ a perishable commodity which is sold from a van, it is surely greengrocery.
I believe sầu that we commanded the confidence of the public because our analysis and prescription chimed with theirs.
Các cách nhìn của những ví dụ ko mô tả ý kiến của các chỉnh sửa viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press hay của các công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Jin Bts Thông Tin Profile Jin, Nếu Đã Lỡ Cảm Nắng Anh Già Của Bts

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *