English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese maze-mobile.comVietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
change
*
changechangeYour change is the money you get back after paying for something.danh tự (change in / to lớn something) sự đổi khác hoặc trở yêu cầu khác với trước đây; sự đổi khác khổng lồ undergo a complete change thay đổi trọn vẹn a change in the weather sự thay đổi khí hậu there has been a change in the programme công tác bao gồm sự biến hóa Government plans to lớn make important changes to lớn the tax system chính phủ dự tính đưa ra những đổi khác đặc biệt vào hệ thống thuế are you for or against change? anh đống ý giỏi bội nghịch đối sự nắm đổi? just for a change nhằm cho thấy thêm tất cả sự thay đổi (đến có vẻ khác (thường)); nhằm biến đổi một chút a change for the better sự chuyển đổi theo khunh hướng xuất sắc rộng a change for the worse sự chuyển đổi theo khunh hướng xấu đi (change of something) sự đổi điều này rước loại khác; chiếc được sử dụng gắng mang đến mẫu khác a change of air/climate sự biến đổi bầu không khí (bằng phương pháp đi ngủ mát chẳng hạn) a change of job sự đổi khác nghề nghiệp please note my change of address xin đánh dấu sự thay đổi tương tác của mình the các buổi party needs a change of leader đảng này phải thay đổi thủ lĩnh don"t forget to take a change of clothes hãy nhờ rằng mang theo xống áo biến đổi the change of life như menopause the changes of life số đông nỗi thăng trầm của cuộc sống change of mind (heart) sự đổi khác ý kiến, sự biến hóa cách biểu hiện a welcome change from town to country life một sự đổi khác thú vị trường đoản cú cuộc sống đời thường thành phố thanh lịch cuộc sống nông làng tiền lẻ Can you give me/Have sầu you got change for a five-pound note? anh gồm thể/anh có chi phí lẻ đổi cho tôi một tờ năm pao? I"ve sầu no small change tôi không có chi phí lẻ tiền thừa trả lại (mang lại khách hàng hàng) don"t forget your change! chớ quên tiền quá trả lại (change from something lớn something) sự thay đổi từ bỏ đoàn tàu này sang đoàn tàu khác he had khổng lồ make a quiông chồng change at Crewe anh ta bắt buộc đổi tàu thật nkhô hanh nghỉ ngơi Crewe sự giao dịch hội chứng khoán; thị trường hội chứng khoán thù (làm việc Luân-đôn) ((cũng) Change, (viết tắt) của Exchange) (số nhiều) đơn nhất tự rung chuông lớn get no change out of somebody toàn thân ko địch lại được ai (trong cuộc ttinh ranh luận); ko đối đầu và cạnh tranh nổi ai (trong vấn đề buôn bán) (thông tục) không móc được của người nào cái gì lớn ring the changes on a subject lặp đi tái diễn một vụ việc bên dưới hình thức không giống nhau, nnhì đi nnhì lại một vụ việc bên dưới những hiệ tượng khác biệt to lớn take one"s (the) change out of somebody toàn thân (thông tục) trả thù aiđụng trường đoản cú tạo cho ai/cái gì trsống bắt buộc khác; biến hóa you"ve changed a lot since I last saw you anh đã thay đổi nhiều so với lần trước tôi gặp gỡ anh our plans have sầu changed planer của chúng tôi vẫn đổi khác khổng lồ change one"s attitude/opinion (mind) đổi khác thái độ/chủ ý an event which changed the course of history một sự kiện chuyển đổi cái lịch sử khổng lồ change one"s doctor nỗ lực bác sĩ lớn change one"s job/address thay đổi nghề/liên hệ lớn change a light bulb thay 1 loại bóng đèn lớn change gear sang trọng số (đưa sang một số không giống bên trên xe hơi để đi nhanh khô rộng hoặc chậm trễ hơn) the ship changed course nhỏ tàu vẫn thay đổi hướng the wind has changed direction gió đã đổi chiều all things change đầy đủ đồ gia dụng phần lớn đổi khác to lớn change one"s coat chũm áo I must change these trousers - they"ve sầu got oil on them tôi phải cố gắng cái quần này - nó dính lại dầu I"m thinking of changing my oto for a bigger one tôi sẽ suy nghĩ đến việc đổi loại xe cộ của mình mang một dòng to ra thêm (dùng cùng với té ngữ số nhiều) (nói đến nhì người) dàn xếp (địa điểm, nơi...) Can we change seats/Can I change seats with you? Chúng ta thay đổi ghế cho nhau được không? Tôi thay đổi ghế với anh được không? (khổng lồ change somebody toàn thân / something from something to lớn / into lớn something) (to lớn change somebody / something from A to / into lớn B) (tạo cho ai/dòng gì) gửi trường đoản cú hình dáng này lịch sự hình hài khác; đổi thay đổi; (tạo cho ai/loại gì) đưa tự quy trình này thanh lịch quy trình không giống caterpillars change into lớn butterflies or moths bé sâu trở thành bướm hoặc bướm đêm the witch changed the prince into lớn a frog mụ phù tbỏ biến chuyển hoàng tử thành bé ếch the traffic lights have changed (from red khổng lồ green) đèn giao thông đã đổi (tự đỏ sang xanh) Britain changed lớn a metric system of currency in 1970 Anh quốc gửi thanh lịch khối hệ thống chi phí tệ thập phân năm 1970 (nói về trăng) thanh lịch tuần trăng mới; lịch sự tuần trăng non when does the moon change? khi nào quý phái tuần trăng bắt đầu, khi nào gồm trăng non? đổi ra tiền lẻ can you change a five-pound note? ông thay đổi hộ tờ năm pao ra chi phí lẻ được ko ạ? I need khổng lồ change my dollars inlớn francs tôi phải đổi đô la thanh lịch frăng nỗ lực quần áo khổng lồ change the baby cầm cố tã đến đứa nhỏ xíu I"ll change & come down at once tôi đã ráng áo quần và xuống tức thì khổng lồ change for dinner nạm áo xống nhằm ăn uống cơm trắng buổi tối go and change out of those damp clothes into something dry đi cố kỉnh hết áo xống ướt, rồi mặc xống áo khô vào thay đổi tàu xe pháo we must change at the next station mang lại ga sau bọn họ đang buộc phải đổi tàu this is where we change from oto to lớn bus đây là khu vực chúng ta gửi từ ô tô lịch sự xe búyt all change! mời các người xuống xe pháo (tàu)! to lớn change the subject bước đầu nói lịch sự cthị xã khác to lớn change over from something lớn something chuyển từ chế độ hoặc vị chũm này sang chế độ hoặc vị núm không giống to change step kiểm soát và điều chỉnh bước đi mang đến đúng nhịp to lớn change something bachồng into lớn something trả tiền cùng nhấn số tiền tương đương với các loại tiền cũ của mình to lớn change baông chồng francs inlớn dollars đổi chi phí Frăng mang lại đô la lớn change baông xã inkhổng lồ something dỡ áo xống ra nhằm mặc quần áo sẽ mặc trước kia Can I change baông chồng into lớn my jeans now? hiện thời tôi có thể cụ áo xống để mang lại quần trườn được không? to change down sang trọng số tốt rộng (ô tô); về số, xuống số to lớn change up quý phái số cao hơn nữa khổng lồ change colour (xem) colour lớn change one"s condition (xem) condition to change front đổi chiều đổi hướng (trong cuộc tranh biện...) lớn change hands đưa sang trọng cài đặt của một người khác the house has changed hands several times recently cách đây không lâu ngôi nhà sẽ đổi công ty nhiều lần to change/swap horses in midstream cố kỉnh ngựa thân mẫu lớn change one"s spots làm điều gì trái với thực chất của bản thân khổng lồ change one"s tune biến đổi thể hiện thái độ to change one"s ways biến hóa cách sống khổng lồ chop và change chuyển đổi ý kiến liên miên, không tồn tại thể hiện thái độ chấm dứt khoát (Tech) đổi, biến đổi sự đổi khác, sự đổi khác // biến đổi, vươn lên là đối the signs changeschuyển đổi vết c. of base (basis) đổi cơ sở; thay đổi cơ số secular c. sự thay đổi trường kỳ /tʃeindʤ/ danh từ bỏ sự thay đổi, sự chuyển đổi, sự biến đổi to lớn undergo a complete change đổi khác trọn vẹn just for a change nhằm biến đổi một chút change for the better sự đổi khác xuất sắc rộng change for the worse sự đổi khác xấu đi a change of air sự biến hóa bầu không khí, sự biến hóa môi trường the changes of life hầu hết nỗi thăng trầm của cuộc sống đời thường change of mind (heart) sự đổi khác ý kiến, sự đổi khác ý định; sự chuyển đổi kế hoạch trăng non cỗ quần áo sạch sẽ (để dự phòng) ((cũng) a change of clothes) tiền đổi, tiền lẻ chi phí phú lại (cho khách hàng) vị trí đổi tàu xe pháo sự giao dịch thanh toán hội chứng khoán; Thị Trường chứng khoán thù (ngơi nghỉ Luân-đôn) ((cũng) Change, (viết tắt) của Exchange) (số nhiều) lẻ tẻ từ bỏ rung chuông !change of life (y học) thời kỳ mãn khiếp !lớn get no change out of sometoàn thân ko địch lại được ai (vào cuộc trực rỡ luận); ko tuyên chiến đối đầu nổi ai (trong vấn đề buôn bán) (thông tục) ko móc được của người nào cái gì !lớn ring the changes on a subject lặp đi tái diễn một sự việc dưới bề ngoài khác nhau, nhai đi nhai lại một vụ việc bên dưới phần nhiều hiệ tượng không giống nhau !to take one"s (the) change out of somebody (thông tục) trả thù ai ngoại rượu cồn từ thay đổi, cố kỉnh, chuyển đổi to change one"s coat thế áo thay đổi, giao hoán to change something for something đổi lấy cái gì lớn change places with sometoàn thân thay đổi nơi mang đến ai thing changes hands thiết bị cố tay thay đổi nhà ( lớn, into, from) chuyển đổi, biến đổi đổi ra chi phí lẻ khổng lồ change a bank-note thay đổi tờ giấy bạc ra chi phí lẻ nội hễ từ chuyển đổi, biến đổi all things change phần nhiều thứ số đông biến hóa quý phái tuần trăng bắt đầu, quý phái tuần trăng non (trăng) when does the moon change? lúc nào quý phái tuần trăng mới, bao giờ bao gồm trăng non? thay áo xống I"ll change & come down at once tôi đang rứa quần áo với xuống ngay thay đổi tàu xe pháo we must change at the next station cho ga sau họ sẽ nên thay đổi tàu !to change about trnghỉ ngơi phương diện !to lớn change down trả số, xuống số (ô tô) !to lớn change colour (xem) colour !lớn change one"s condition (xem) condition !to change front đổi chiều thay đổi hướng (trong cuộc tranh cãi...) (thông tục) thay giầy đổi chân nhịp (lúc diễu hành theo nhịp trống)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về maze-mobile.com

maze-mobile.com - Trang web được thành lập bởi Wordpress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm "Google" hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích.

Lưu Ý Nội Dung

Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia.


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Quản lý nội dung

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết

© COPYRIGHT 2022 BY maze-mobile.com