Ông bị dằng co do sự maze-mobile.comệc này cho đến một ngày nọ, ông dựa vào những Nhân-triệu chứng địa pmùi hương đốn gần như cây cau kia.

Bạn đang xem: Cây cầu tiếng anh là gì


He struggled with the issue until one day he asked the local Witnesses to lớn cut down his betel palms for hyên.
Giữa hai thanh gươm là một nhỏ tàu đang nổi trên phần đông làn sóng xanh cùng trắng cạnh bên một hòn đảo cùng với nhị cây cau.
Between the swords there is a sailing ship (dhow) sailing on xanh và Trắng waves beside an isl& with two palm trees.
Mặc cho dù cần mất năm năm ngoái Khi những cây cau bắt đầu tất cả trái, khi tất cả trái rồi, các cụ Lin hoàn toàn có thể hi vọng kiếm được 77.000 Mỹ kyên hàng năm.
Although it would take five sầu years for the trees khổng lồ become profitable, once they were in full production, the Lins could expect lớn make $77,000 per year.
Limacodidae (nhỏng Latoia maze-mobile.comridissima, Parasa lepidomain authority, Penthocrates meyriông chồng, Aarodia nana) gây hại cực kỳ nghiêm trọng, có tác dụng rụng lá cây chúng ta cau dừa.
Limacodidae (e.g. Latoia maze-mobile.comridissima, Parasa lepidomain authority, Penthocrates meyriông chồng, Aarodia nana) have caused serious defoliation of palms.

Xem thêm: Tổng Cục Thống Kê Tiếng Anh Là Gì ? Cục Thống Kê Tiếng Anh Là Gì


Tập thích hợp hình hình họa về các loại cây họ Cau, các tài liệu kỹ thuật cùng thông báo làm vườn của Fairchild Tropical Botanic Garden, Miangươi.
Guide to Palms A collection of palm images, scientific data, và horticultural information hosted by Fairchild Tropical Botanic Garden, Miami.
What is commonly called betel nut is actually the fleshy fruit of the areca palm (betel palm), a tropical plant found in the Pacific and Southeast Asia.
Tích tụ muối bao phủ rễ cây tạo thành những mảng White cằn cỗi ở vị trí chính giữa đồng bằng với hàng chục ngàn đảo vốn sẽ quá mặn nhằm cây cối hấp thụ được, xung quanh một trong những cây kháng muối bột nhỏng cau.
The agglomeration of salt around plant roots leads to barren trắng patches in the centre of many of the thousands of islands, which have become too salty to tư vấn plants, aside from the odd salt-resistant palm tree.
Người bạn dạng địa biểu lộ sự đầu sản phẩm của mình bằng cách gửi đến khu vực người Hà Lan một vài trong số các khí giới cực tốt của họ, cùng tiếp đến rước một cây nhỏ (thường xuyên là cau) được tdragon trên đất từ làng mạc chúng ta, một tín hiệu của maze-mobile.comệc giao hòa bình mang lại shop Đông Ấn Hà Lan.
The aborigines signalled their surrender by sending a few of their best weapons to the Dutch, & then by bringing a small tree (often betel nut) planted in earth from their maze-mobile.comllage as a token of the granting of sovereignty lớn the VOC.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *