Chrissie Fit as Amandomain authority Lopez, a student in Milo"s class who is a perfectionist and Milo’s love sầu interest.

quý khách hàng vẫn xem: Cầu toàn tiếng anh là gì

IF YOU answered yes to lớn one or more of the above questions, you may have sầu a problem with perfectionism.(Ma-thi-ơ 15:32; 26:40; Mác 6:31) Vì vậy, mặc dù Chúa Giê-su hoàn toàn, ngài chưa phải là bạn cầu toàn.Một fan cầu toànngười đặt tiêu chuẩn chỉnh kế quả quá cao—cũng là người nhẫn trung ương so với chính bản thân.A perfectionistsomeone who sets excessively high standards of accomplishment— is also cruel khổng lồ himself.Vì hắn là người cầu toàn, và vì chưng là tín đồ cầu toàn, hắn cần ngừng phần đa gì hắn đang ban đầu đầy đủ thời gian trước.Because he was such a perfectionist, & is a perfectionist, he had lớn finish what he had started years ago.Ông là người cầu toàn, với sự hòa bình tài bao gồm có thể chấp nhận được ông dành nhiều năm để trở nên tân tiến và cung ứng một bộ phim truyền hình.He was a perfectionist, and his financial independence enabled hlặng to spend years on the development and production of a picture.Tuy nhiên, fan cầu toàn vô cùng có thể lo ngại khi nghĩ về đến sự việc nói một điều gì sai—thể hiện thái độ làm cho chậm trễ sự tiến bộ.A perfectionist, however, would likely shudder at the thought of saying something incorrectly —an attitude that would impede his progress.Kang Gun-woo (hoặc Kang Mae) là 1 trong nhạc trưởng dàn nhạc nổi tiếng thế giới, bạn là 1 trong fan cầu toàn trong công việc của chính bản thân mình.Kang Gun-woo (or Kang Mae) is a world-renowned orchestra maestro who is a perfectionist in his work.Những bạn giỏi lo ngại nhiều , hoặc người cầu toàn sẽ có rất nhiều khả năng gặp trở ngại với việc hồi hộp , băn khoăn lo lắng trong thi tuyển .People who worry a lot or who are perfectionists are more likely to lớn have trouble with demo anxiety .Ranh giới sai trái của chủ yếu trị thời nay là Một trong những tín đồ đi theo thế giới hóa cùng phần nhiều người sợ toàn cầu hóa.The fault line of contemporary politics is between those that embrace globalization and those that fear globalization.Tại ngôi trường trung học, “ông danh tiếng là một trong người cầu toàn” tốt “kẻ gọi bất kể cuốn như thế nào có được”, theo lời đề cập của một fan bàn sinh hoạt.In high school "he was known as a perfectionist ... who read everything he could lay his hands on," according khổng lồ one of his fellow students.Là một người cầu toàn, lừng danh với cảm giác về phục trang cùng điệu cỗ biểu diễn, ông luôn quyết định chỉ ghi âm thẳng cùng với ban nhạc của chính mình.A perfectionist, renowned for his dress sense và performing presence, he always insisted on recording live sầu with his bvà.The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *