A.

Bạn đang xem: Cán bộ đoàn tiếng anh là gì

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH – HO CHI MINH COMMUNIST YOUTH UNION (HCYU)I. SƠ LƯỢC VỀ TÊN GỌI VÀ CƠ CẤU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1. TÊN GỌI TỔ CHỨC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỪ CẤPhường TRUNG ƯƠNG ĐẾN CẤP XÃ/PHƯỜNG1.1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:Có 2 cách:– Cách 1: HCYU Central Committee– Cách 2: Central Committee of HCYU1.2. Đoàn TNCS HCM tỉnh, thành (Tỉnh Đoàn/Thành Đoàn):Có 3 cách:– Cách 1 sử dụng cho tỉnh: Tên thức giấc + Provincial HCYUVí dụ: Lào Cai Provincial HCYU– Cách 2 dùng cho thành phố: Tên thị trấn + Municipal HCYUVí dụ: TP Hải Phòng Municipal HCYU– Cách 3 cần sử dụng cho tất cả thức giấc với thành phố: HCYU of + thương hiệu thành phố/tỉnh +City (ví như là thành phố)/ Province (ví như là tỉnh)Ví dụ+ HCYU of Hanoi City+ HCYU of Hưng Yên Province1.3. Đoàn TNCS TP HCM quận/huyện:Có 2 cách:– Cách 1: HCYU of + thương hiệu quận/thị xã + DistrictVí dụ:+ Đoàn TNCS HCM quận Đống Đa: HCYU of Q. Đống Đa District+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Nam Đàn: HCYU of Nam Đàn District– Cách 2:+ Đoàn TNCS TP HCM quận Đống Đa: Quận Đống Đa District’s HCYU+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nam Đàn: Nam Đàn District’s HCYU1.4. Đoàn TNCS HCM xã/phường:Có 2 cách:– Cách 1: HCYU of + tên xã/phường + Commune (nếu như là xã)/Ward (nếu như là phường)Ví dụ:+ Đoàn TNCS Sài Gòn xã Bắc Hồng: HCYU of Bắc Hồng Commune+ Đoàn TNCS HCM phường Láng Hạ: HCYU of Láng Hạ Ward– Cách 2:+ Bắc Hồng Commune’s HCYU+ Láng Hạ Ward’s HCYU2. BAN CHẤPhường. HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC CẤP2.1. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Central Executive sầu Committee of the HCYU.Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Member of the Central Executive sầu Committee of the HCYU.2.2. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Sài Gòn từ bỏ cấp cho tỉnh/thị trấn mang lại cung cấp xã/phường: Executive sầu Committee of + tổ chức triển khai Đoàn cung cấp tương ứng (như vào Mục 1 trên đây)lấy một ví dụ cấp cho tỉnh: Ban Chấp hành Đoàn TNCS TP HCM tỉnh Lâm Đồng: Executive Committee of Lâm Đồng Provincial HCYUVí dụ cấp huyện: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hồng Bàng: Executive Committee of Hồng Bàng District’s HCYUỦy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS TP HCM cấp cho tỉnh/thị trấn đến cung cấp xã/phường: Member of Executive Committee of + tổ chức Đoàn cấp tương xứng (nlỗi vào Mục 1 bên trên đây)Ví dụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Sài Gòn tỉnh Thừa Thiên- Huế: Member of Executive Committee of Thừa Thiên- Huế Provincial HCYU2.3. Ban Chấp hành lâm thời: Provisional Executive Committee3. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC CẤP3.1. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Central Standing Committee of HCYUỦy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Member of the Central Standing Committee of the HCYU3.2. Ban Thường vụ Đoàn TNCS Sài Gòn trường đoản cú cấp cho tỉnh/tỉnh thành cho cung cấp xã/phường: Standing Committee of + tổ chức triển khai Đoàn cung cấp tương ứng (nlỗi vào Mục 1 bên trên đây)Ví dụ cấp tỉnh: Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Standing Committee of Bà Rịa-Vũng Tàu Provincial HCYUVí dụ cấp cho huyện: Ban Thường vụ Đoàn TNCS Sài Gòn huyện Giồng Trôm: Standing Committee of Giồng Trôm District’s HCYUỦy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM cung cấp tỉnh/đô thị mang đến cung cấp xã/phường: Member of Standing Committee of + tổ chức Đoàn cấp khớp ứng (nhỏng vào Mục 1 trên đây)Ví dụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS TP HCM tỉnh Sóc Trăng: Member of Executive sầu Committee of Sóc Trăng Provincial HCYU4. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH: Secretariat of HCYU Central Committee5. ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC CẤPỦy ban Kiểm tra: Commission of Inspection/ Inspection Commission5.1. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Inspection Commission of HCYU Central Committee5.2. Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Sài Gòn cung cấp tỉnh/thành phố mang đến cung cấp quận/huyện: Inspection Commission of + tổ chức triển khai Đoàn cung cấp tương xứng (như vào Mục 1)Ví dụ: Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS TP HCM tỉnh Đắk Nông: Inspection Commission of Đắk Nông Provincial HCYU5.3. Các chức vụ trong Ủy Ban Kiểm tra– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Chairperson (hoặc Chairman nếu như là phái mạnh, Chairwoman nếu là nữ) of Inspection CommissionVí dụ:– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Chairperson of Inspection Commission of HCYU Central Committee– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS TP HCM thức giấc Lạng Sơn: Chairperson of Inspection Commission of TP Lạng Sơn Provincial HCYU* Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Vice Chairperson (hoặc Vice Chairman nếu là phái nam, Vice Chairwoman nếu là nữ) of Inspection CommissionVí dụ:– Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Vice Chairperson of Inspection Commission of HCYU Central Committee– Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Sài Gòn tỉnh giấc Cao Bằng: Vice Chairperson of Inspection Commission of Cao Bằng Provincial HCYU* Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra: Member of Inspection Commission + tổ chức vào hệ thống ĐoànVí dụ:– Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Member of Inspection Commission of HCYU Central Committee– Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS TP HCM tỉnh Đắk Nông: Member of Inspection Commission of Đắk Nông Provincial HCYU6. ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG: HCYU of Central-màn chơi Public Agencies’ Bloc7.

Xem thêm: Jennie Chiều Cao - Blackpink Profile

ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆPhường TRUNG ƯƠNG: HCYU of National-level State-Owned Enterprises’ Bloc8. ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN – DOANH NGHIỆP. TỈNH/THÀNH PHỐ: HCYU of + thương hiệu tỉnh/đô thị + Provincial/Municipal (hoặc City) Public Agencies and/or State-Owned Enterprises’ BlocVí dụ:– Đoàn Kăn năn Cơ quan tiền tỉnh giấc Bình Thuận: HCYU of Bình Thuận Provincial Public Agencies’ Bloc– Đoàn Khối Cơ quan lại – Doanh nghiệp thị trấn Đà Nẵng: HCYU of Đà Nẵng Municipal/City Public Agencies và State-Owned Enterprises’ Bloc9. Đoàn TNCS Sài Gòn Sở Công an: HCYU of Ministry of Public Security10. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG AN TỈNH/ THÀNH PHỐ: HCYU of thương hiệu tỉnh + Provincial Police DepartmentVí dụ: Đoàn TNCS HCM Công an thức giấc Điện Biên: HCYU of Điện Biên Provincial Police Department11. BAN THANH NIÊN QUÂN ĐỘI: Department of Military Youth12. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NGOÀI NƯỚC: HCYUs in other countriesĐoàn TNCS TP HCM ngoài nước trên + tên nước: HCYU + in + thương hiệu nướcVí dụ: Đoàn TNCS Sài Gòn tại Liên bang Nga: HCYU in the Russian Federation13. CÁC CẤPhường. BỘ ĐOÀN: HCYU levels– Cấp Trung ương: Central level– Cấp tỉnh giấc cùng tương đương: Provincial level & equivalent– Đoàn trực thuộc: Directly subordinate HCYU/ affiliated HCYU– Cấp thị trấn cùng tương đương: District màn chơi & equivalent– Cấp cơ sở: Grassroots level– Ban cán sự Đoàn: HCYU Steering Committee– Chi đoàn/Chi đoàn cơ sở: HCYU chapterVí dụ: Chi đoàn Ban Quốc tế Trung ương Đoàn: HCYU chapter of the International Department of the HCYU Central Committee– Liên chi đoàn: HCYU inter-chapter– Phân đoàn: Unit HCYU– Đoàn cấp cho trên: superior HCYU– Đoàn cấp cho dưới: subordinate HCYUII. VĂN PHÒNG, CÁC BAN KHỐI PHONG TRÀO, CÁC TRUNG TÂM, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRONG HỆ THỐNG ĐOÀN1. VĂN PHÒNG: ADMINISTRATIVE OFFICE* Một số phòng, đơn vị chức năng trực nằm trong Văn uống phòng Trung ương Đoàn:– Phòng Tlỗi ký: Secretary’s Assistant Desk– Phòng Tổng phù hợp – Thi đua: Division of General Issues & Emulation– Phòng Quản trị – Tài vụ: Division of Assets Management và Accounting– Phòng Kế hoạch Tài chính: Division of Finance và Planning– Phòng công tác làm việc Đoàn phía Nam: Division of Central HCYU in the South– Trung tâm Công nghệ Thông tin: Information Technology Center– Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn: HCYU Central Committee Web Portal2. CÁC BAN KHỐI PHONG TRÀO (CẤPhường. TRUNG ƯƠNG VÀ CẤPhường TỈNH)– Ban Tổ chức: Department of Organization/ Organization Department– Ban Kiểm tra: Department of Inspection/ Inspection Department– Ban Tulặng giáo: Department of Publicity & Education– Ban Xây dựng Đoàn: Department of HCYU Development– Ban Đoàn kết Tập thích hợp Tkhô nóng niên: Department of Youth Unity & Mobilization– Ban Tkhô cứng niên Nông thôn: Department of Rural Youth– Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị: Department of Young Workers and Urban Youth– Ban Thanh khô niên Nông xóm, Công nhân và Đô thị: Department of Rural Youth, Young Workers và Urban Youth– Ban Tkhô giòn niên Trường học: Department of School-aged Youth– Ban Công tác Thiếu nhi: Department of Children Affairs– Ban Thanh hao trẻ em Trường học: Department of School-aged Youth và Children Affairs– Ban Tkhô giòn niên Xung phong: Department of Pioneering Youth– Ban Quốc tế: International Department– Văn uống chống Ủy ban đất nước về tkhô nóng niên Việt Nam: Office of the National Committee on Youth of Viet NamIII. CÁC TRUNG TÂM, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC– Trung trung ương Tkhô hanh thiếu thốn niên Trung ương: National Center for Youth and Children– Trung vai trung phong các dịch vụ câu hỏi làm cho Thanh hao niên Trung ương Đoàn: HCYU’s Youth Employment Service Center– Trung chổ chính giữa giáo dục và đào tạo Dạy nghề Thanh hao niên: Youth Vocational Education và Training Center– Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thanh khô thiếu nhi Trung ương: National Center for Children’s Activities– Trung chổ chính giữa Thanh hao thiếu thốn niên miền Nam: Center for Youth and Children in the Southern region– Trung trọng điểm Tkhô nóng thiếu niên miền Trung: Center for Youth & Children in the Central region– Học viện Thanh hao thiếu thốn niên: Viet Nam Youth Academy– Viện Nghiên cứu vớt Thanh hao niên: Youth Research Institute– Báo Tiền Phong: Tiền Phong Newspaper– Báo Thanh khô Niên: Thanh Niên Newspaper– Tạp chí Thanh hao niên: Youth Magazine– Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng: Youth Vanguard and Children Newspaper– Nhà xuất phiên bản Thanh niên: Youth Publishing House– Nhà xuất bạn dạng Kyên Đồng: Klặng Dong Publishing House– Nhà văn hóa Tkhô hanh niên: Youth Culture House– Nhà văn hóa học viên – sinc viên: Youth- Students Culture HouseIV. CHỨC DANH1. CẤPhường TRUNG ƯƠNG– Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: First Secretary of HCYU Central Committee– Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Permanent Secretary of HCYU Central Committee– Bí tlỗi Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Secretary of HCYU Central Committee2. CẤP.. TỈNH/THÀNH PHỐ, QUẬN/HUYỆN, XÃ/ PHƯỜNG– Bí thư: Secretary of (tên tỉnh/thành phố, quận/ huyện, xã/phường) + Provincial (trường hợp là tỉnh)/Municipal hoặc City (giả dụ là thành phố), District (ví như là quận/ huyện)/, Ward (nếu như là phường)/Commune (trường hợp là xã) + HCYUví dụ như cấp cho tỉnh:+ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thức giấc Hà Tĩnh: Secretary of thành phố Hà Tĩnh provincial HCYUlấy ví dụ cấp cho quận/huyện:+ Bí thỏng Đoàn TNCS HCM quận Prúc Nhuận: Secretary of Phụ Nhuận District’s HCYUlấy ví dụ như cấp cho xã/phường:+ Bí thỏng Đoàn TNCS HCM xóm Thịnh Liệt: Secretary of Thịnh Liệt Commune’s HCYU+ Bí tlỗi Đoàn TNCS HCM phường Ngọc Khánh: Secretary of Ngọc Khánh Ward’s HCYU– Phó Bí tlỗi thường trực: Permanent Deputy Secretary– Phó Bí thư: Deputy Secretary3. CỤM ĐOÀN TRỰC THUỘC– Bí thỏng Đoàn TNCS Sài Gòn Khối Cơ quan lại Trung ương: Secretary of HCYU of Central-cấp độ Agencies’ Bloc– Bí tlỗi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Kân hận Doanh nghiệp Trung ương: Secretary of HCYU of National-màn chơi State- Owned Enterprises’ Bloc– Bí thỏng Đoàn TNCS Sài Gòn Sở Công an: Secretary of HCYU of the Ministry of Public Security– Trưởng Ban Thanh hao niên Quân đội: Head of Department of Youth Military– Bí thỏng Đoàn TNCS TP HCM Khối hận Cơ quan liêu -Doanh nghiệp tỉnh/thành phố: Secretary of (tên tỉnh/ thành phố) + Provincial (ví như là tỉnh)/Municipal hoặc City (trường hợp là thành phố) + HCYU of Public Agencies and State-Owned Enterprises’ BlocVí dụ:+ Bí tlỗi Đoàn TNCS TP HCM Kân hận Cơ quan tiền – Doanh nghiệp thức giấc Hải Dương: Secretary of Hải Dương Provincial HCYU of Public Agencies and State-Owned Enterprises’ Bloc+ Bí thỏng Đoàn TNCS HỒ CHÍ MINH Khối hận Cơ quan – Doanh nghiệp thị thành Buôn Ma Thuột: Secretary of Buôn Ma Thuột Municipal (hoặc City) HCYU of Public Agencies và State-Owned Enterprises’ Bloc4. CHỨC DANH CẤP BAN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG; CẤPhường PHÒNG– Chánh Văn phòng: Chief of Administrative sầu Office– Phó Chánh Văn uống phòng: Deputy Chief of Administrative Office– Trưởng Ban: Head/Director of + thương hiệu Ban– Phó Trưởng Ban: Deputy Head/ Deputy Director of + tên Ban– Trưởng phòng: Head/Chief of + tên Phòng– Phó Trưởng phòng: Deputy Head/ Deputy Chief of + thương hiệu PhòngV. CÁC NỘI DUNG THUỘC ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI: The 11th National Congress of the HCYU– Khẩu hiệu hành động: Tuổi tphải chăng VN tiên phong, bản lĩnh, cấu kết, sáng chế, phát triển– Slogan: Vietnamese youth – Vanguard, Steadfastness, Unity, Innovation, Development– “3 trào lưu hành vi phương pháp mạng”: “Three Revolutionary Action Movements”+ Thanh khô niên tình nguyện: Youth volunteer+ Tuổi ttốt sáng sủa tạo: Youth with innovation+ Tuổi trẻ xung kích đảm bảo an toàn Tổ quốc: Youth pioneering to defkết thúc the Homeland– “3 Chương thơm trình sát cánh đồng hành cùng với thanh hao niên”: “3 supporting youth Programs”+ Đồng hành cùng với thanh niên trong học tập: Supporting youth in studying+ Đồng hành với tkhô cứng niên khởi nghiệp, lập nghiệp: Supporting youth in business start-up and self-establishment+ Đồng hành cùng với tkhô cứng niên tập luyện với cải tiến và phát triển khả năng trong cuộc sống, cải thiện thể hóa học, cuộc sống văn hóa truyền thống tinc thần: Supporting youth in life-skills training and development, and in improvement of physical health, cultural và spiritual living standards– Các đề án trọng điểm: Key projects(1) Đề án Tăng cường dạy dỗ lphát minh giải pháp mạng, đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống cho tkhô cứng thiếu thốn nhi: Project on enhancing education of revolutionary iđơn hàng, ethics & cultured lifestyles for young people(2) Đề án Tkhô giòn niên khởi nghiệp: Project onsupporting Youth Start-up(3) Đề án Tư vấn, phía nghiệp cùng reviews câu hỏi khiến cho tkhô nóng thiếu niên: Project on vocational counseling & employment placement for young people(4) Đề án Đoàn TNCS HCM tđắm đuối gia kiến tạo nông xã mới: Project on HCYU’s participation in building new-style rural areas(5) Đề án Đoàn TNCS HCM xung kích bảo đảm môi trường xung quanh với ứng phó biến đổi khí hậu: Project on HCYU in the frontline in environmental protection & climate change response(6) Đề án Đoàn TNCS TP HCM tsay mê gia bảo đảm an toàn độc thân trường đoản cú bình yên giao thông: Project on HCYU’s participation in ensuring traffic order & safety(7) Đề án Phòng, chống ma túy trong thanh khô thiếu hụt niên: Project on drug control among muốn young people(8) Đề án Nâng cao năng lượng tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam: Project on improving English competency for Vietnamese young people(9) Đề án Đào chế tạo ra, tu dưỡng cán cỗ Đoàn, Hội, Đội: Project on training và fostering children và youth organizations’ cadres.(10) Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tsay mê gia chống chống đuối nước cùng tai nạn đáng tiếc thương thơm tích trẻ em: Project on HCYU participating in prevention of child drowning and injury.VI. TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TRONG HỆ THỐNG ĐOÀN1. ĐẢNG BỘ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN: Party Committee of HCYU Central Committee– Đảng ủy: Party Committee– Bí thư Đảng ủy + cơ quan/1-1 vị: Secretary of + Party Committee of + (tên cơ quan/solo vị)Ví dụ:Bí tlỗi Đảng ủy Trung ương Đoàn: Secretary of Party Committee of HCYU Central Committee– Phó Bí thư sở tại Đảng ủy: + cơ quan/ đối kháng vị: Permanent Deputy Secretary of + Party Committee of + (tên cơ quan/1-1 vị)– Phó Bí thư Đảng ủy + cơ quan/1-1 vị: Deputy Secretary of + Party Committee of + (tên cơ quan/ solo vị)– Ban Thường vụ Đảng ủy + cơ quan/solo vị: Standing Committee of + Party Committee of + (tên cơ quan/solo vị)– Ban Chấp hành Đảng ủy + cơ quan/đối kháng vị: Executive sầu Committee of + Party Committee of + (tên cơ quan/đối chọi vị)– Ban Tổ chức Đảng ủy: Organization Department of Party Committee– Ban Tuyên ổn giáo Đảng ủy: Publicity and Education Department of Party Committee– Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy: Inspection Commission of Party Committee– Văn uống phòng Đảng – Đoàn thể: Joint Party và Mass Organizations Administrative Office– Chánh Văn uống phòng Đảng – Đoàn thể: Chief of Joint Party and Mass Organizations Administrative sầu Office– Phó Chánh Văn uống chống Đảng – Đoàn thể: Deputy Chief of Joint Party and Mass Organizations Administrative Office2. CÔNG ĐOÀN:– Tổng Liên đoàn Lao rượu cồn Việt Nam: Viet Nam General Confederation of Labor– Công đoàn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Trade Union in HCYU Central Committee– Chủ tịch Công đoàn + cơ quan/1-1 vị: President of + Trade Union in + (thương hiệu cơ quan/solo vị)Ví dụ: Chủ tịch Công đoàn ban ngành Trung ương Đoàn: President of Trade Union in HCYU Central Committee– Phó Chủ tịch Công đoàn: Vice President of Trade Union in + (tên cơ quan/đơn vị)– Ban Thường vụ Công đoàn: Standing Committee of Trade Union in + (thương hiệu cơ quan/solo vị)– Ban Chấp hành Công đoàn: Executive Committee of Trade Union in + (tên cơ quan/1-1 vị)– Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn: Member of Executive sầu Committee of Trade Union in + (tên cơ quan/ 1-1 vị)– Ban Nữ công Công đoàn: Women’s Affairs Committee of Trade Union in + (thương hiệu cơ quan/đối chọi vị)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *