Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ maze-mobile.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Cameraman là gì

a man or woman who operates a camera, esp. as a regular job, in making movies or television programs
We now have the hightech backpachồng in many different forms so that it can be worn by cameraman, production worker or warehouse operator.
I am thinking of the cameramen, actors và actresses và all those who are directly concerned with the actualities of film production.
The television cameramen were also keen to lớn help us to ensure that the games went ahead, và both matches were played in sub-zero temperatures.
However, we can all rehotline occasions when, after 8 o"clochồng, the cameras are covered with red cloth và the cameramen have gone home.
Các quan điểm của các ví dụ ko thể hiện quan điểm của các biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press hay của những bên cấp phép.
*

*

Xem thêm: Lý Nam Đế Là Ai - Lý Nam Đế, Sinh Mệnh Đế Vương Nhưng Không Gặp Vận

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *