Ex: My favorite bvà, the Wall, will bring out a new album this fall.

Bạn đang xem: Bring on là gì

Ban nhạc yêu thích của tôi, the Wall, đang xây đắp một album bắt đầu vào ngày thu này.


*

đưa về cái gì, thường là chiếc ko hay phr.v

Ex: The ​loud ​music ​brought on another one of his ​headaches.Nhạc ồn ã khiến cho bạn không giống choáng váng.


*

lật đổ, hạ bệ /brɪŋ daʊn/

Ex: Predators prefer lớn bring down weak or siông xã prey.Những động vật hoang dã nạp năng lượng làm thịt hay làm gục mọi nhỏ mồi bé dại nhỏ xíu và yếu ớt ớt.


*

dẫn cho, sở hữu đến /brɪŋ əˈbaʊt/

Ex: Dieting and exercise will bring about weight lossĂn kị với bè bạn dụng sẽ giúp đỡ sút cân nặng.


*

tuyển chọn dụng, dẫn tới /brɪŋ ɪn/

Ex: The company brought in new team of project planners.shop đang thuê một nhóm new cho những bên hoạch định dự án công trình.

Xem thêm:


*

đưa ra /brɪŋ ʌp/

Ex: Can you bring up the main menu again?Quý khách hàng hoàn toàn có thể gửi lại thực 1-1 cho tôi xem được ko ?


bring out
(phr. v.): làm xảy ra, dẫn mang đến, gây ra /brɪŋ aʊt/

Giải thích: khổng lồ produce something; lớn publish somethingEx: My favorite band, the Wall, will bring out a new album this fall.Ban nhạc yêu dấu của mình, the Wall, đã tạo một album new vào mùa thu này.


bring on: đem về vật gì, hay là loại ko hay /phr.v/

Giải thích: to lớn make something ​happen, usually something ​badEx: The ​loud ​music ​brought on another one of his ​headaches.Nhạc ầm ĩ khiến người khác đau đầu.


bring down: lật đổ, hạ bệ /brɪŋ daʊn/

Giải thích: Ex: Predators prefer to lớn bring down weak or sichồng prey.Những động vật hoang dã nạp năng lượng giết thịt thường xuyên hạ gục hồ hết nhỏ mồi nhỏ dại bé và yếu ớt ớt.


bring about: dẫn đến, với đến /brɪŋ əˈbaʊt/

Giải thích: to lớn make something happen, especially lớn cause changes in a situationEx: Dieting & exercise will bring about weight lossĂn né cùng số đông dụng sẽ giúp sút cân.


bring in: tuyển chọn dụng, dẫn tới /brɪŋ ɪn/

Giải thích: to hire or recruitEx: The company brought in new team of project planners.cửa hàng đã mướn một đội mới cho các công ty hoạch định dự án.


bring up(phr. v.): chuyển ra /brɪŋ ʌp/

Giải thích: khổng lồ introduce a topicEx: Can you bring up the main thực đơn again?Bạn hoàn toàn có thể gửi lại thực đối chọi đến tôi coi được không ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *