Bốn rượu cồn từ bỏ về chủ đề "vay mượn mượn" này thường xuyên khiến cho người dùng hồi hộp và sử dụng sai.

Bạn đang xem: Borrowing là gì

Lý ttiết và bài tập tiếp sau đây để giúp đỡ chúng ta biệt lập rõ hơn những từ này. 

Sau khi tham gia học phần kim chỉ nan về bốn đụng từ bỏ về vay cùng mượn, chúng ta có thể làm cho bài xích tập dưới nhằm ghi ghi nhớ kỹ rộng những trường đoản cú này. 

Borrow /ˈbɒrəʊ/

Động trường đoản cú này được từ điển Oxford định nghĩa "to lớn get or receive something from someone with the intention of giving it baông xã after a period of time" - mượn, vay máy gì trường đoản cú ai kia. Ví dụ:

- I had to borrow a pen from the invigilator to vì chưng the exam. (Tôi bắt buộc mượn một chiếc cây bút từ giám thị để làm bài)

- We could always borrow some money from the bank. (Chúng ta đã từng có lần hoàn toàn có thể luôn mượn tiền từ ngân hàng)

Lkết thúc /lend/

Lend tất cả nghĩa "cho vay, mang lại mượn". Ví dụ:

- The invigilator lent me a pen so I can vì chưng the exam (Giám thị mang đến tôi mượn một dòng cây viết nhằm tôi làm cho bài xích thi)

- The ngân hàng agreed khổng lồ lend us money. (Ngân hàng chấp nhận mang lại công ty chúng tôi vay mượn tiền)

Hai đụng từ "borrow" với "lend" khác nhau sinh hoạt vị trí hướng của rượu cồn từ, chúng ta dìm rước thứ gì trường đoản cú ai Khi "borrow" với gửi, đến, trao vật gì cho ai khi "lend".

Loan /ləʊn/

"Loan" được dùng những như là một danh từ bỏ, cùng với nghĩa "sự đến vay", "sự cho mượn". Để dễ dàng ghi nhớ, bạn có thể tưởng tượng, "loan" là dạng danh tự của "borrow" lẫn "lend". Ví dụ:

- I’ll have khổng lồ get a loan to lớn buy this house. (Tôi đề xuất triển khai một khoản vay để sở hữ tòa nhà này)

- The loan of my car was on condition that you fill it with gas. (Điều kiện của bài toán đến thuê xe là anh đổ đầy xăng đến nó)

Trong khi, lúc có tác dụng một hễ từ, "loan" gồm nghĩa tương tự cùng với "lend" - cho vay vốn, mang lại mượn.Ví dụ:

- Yes, I’ll loan you the car = Yes, I"ll lend you the car. (Tôi sẽ mang lại anh mượn xe)

Owe /əʊ/

"Owe" gồm nghĩa "nợ" - khác hẳn đều tự bên trên. Ví dụ:

- We still owe $1,000 on our car. (Chúng ta vẫn nợ 1.000 USD để mua cái ô tô)

- I think you owe me an explanation. (Tôi nghĩ về anh nợ tôi một giải thuật thích)


bài tập chọn từ:

1. Can you ____ me some money? I need khổng lồ pay my rent! (lend/ borrow/ owe)

2.

Xem thêm: Get By In A Language Là Gì ? You Watch Your Language Có Nghĩa Là Gì

Pete ____ me dinner because I bought hyên dinner last week. (lends/ loans/ owes)

3. I"d ____ you the money if I could (borrow/ owe/ loan)

4. I need lớn ____ your pen, mine is broken. (loan/ borrow/ owe)

5. Who ____ my camera? I can"t find it anywhere? (lent/ borrowed/ owed)

6. This library ____ books and CDs (borrows/ loans/ owes)

7. I think Thomas has forgotten that he ____ me $50. I will ask hyên for the money baông xã next time I see hlặng. (loans/ borrows/ owes)

8. We could apply for a ____ khổng lồ buy a oto. (loan/ lend/ borrow)

9. This chair is so heavy! Please ____ me a hand so I can move sầu it. (lend/ borrow/ owe)

10. Last week I ____ you my English book. I need it back today. (lent/ borrowed/ owed)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *