And I made all these little apartments và little merry- go- rounds, seesaws and swings, little ladders.

Bạn đang xem: Bập bênh tiếng anh là gì


And it"s like, "Well, I"m about khổng lồ go on soon; I don"t want to lớn be lượt thích -- (Teetering tones) -- you know?"
Để thí nghiệm có mang bên trên, EWR chế tạo một giàn thí nghiệm Call là Wippe (bập bênh) vào đầu năm 1960.
In order to demo the propulsion concept, EWR produced a test rig, called the Wippe (seesaw), during early 1960.
Đòn giải pháp này thi thoảng cũng khá được kể nlỗi là một trong "see-saw" (trợ thì dịch: chiếc đu, ván bập bênh).
Tất cả các gì nhưng chúng ta có thể nói một biện pháp thông thường chung là có một gia tốc giới hạn, một đỉnh bập bênh.
Sau lời knhì gồm nghe được giờ của Ác quỷ, tiếng ồn ào, tiếng ném nhẹm đá và đồ vật đùa, ghế bập bênh cùng phần lớn đứa bé nhỏ bị treo lơ lửng.
Later claims included disembodied voices, loud noises, thrown rocks & toys, overturned chairs, and children lemaze-mobile.comtating.
Con đang đùa trò bập bênh bên trên bờ vực thân sự sống và cái chết kia đó là nguyên nhân vì sao ta vẫn có thể đến cùng với con
Do đó, cấu trúc của SF4 có thể được dự đân oán dựa vào các cơ chế của kim chỉ nan VSEPR: nó là ngoại hình bập bênh, với S trọng điểm.
The structure of SF4 can therefore be anticipated using the principles of VSElăng xê theory: it is a see-saw shape, with S at the center.

Xem thêm:


Nếu ai kia kiện bởi vì 1 đứa ttốt bửa ngoài ván bập bênh thì bất cứ điều gì ra mắt vào vụ kiện mọi ván bập bênh không giống sẽ đề xuất biến mất.
If someone brings a lawsuit over, "A kid fell off the seesaw," it doesn"t matter what happens in the lawsuit, all the seesaws will disappear.
Nếu ai kia kiện vày 1 đứa tthấp té khỏi ván bập bênh thì bất kỳ điều gì ra mắt vào vụ khiếu nại các ván bập bênh không giống đang yêu cầu mất tích.
If someone brings a lawsuit over, " A kid fell off the seesaw, " it doesn"t matter what happens in the lawsuit, all the seesaws will disappear.
Không ván bập bênh, cầu trượt ngựa gỗ, leo thừng, trẻ nhỏ khoảng tầm rộng 4 tuổi đang chẳng hứng thú cùng với trò gì do chúng ko thấy có tí nguy hiểm gì trong số đó.
There are no seesaws, jungle gyms, merry- go- rounds, climbing ropes, nothing that would interest a kid over the age of four, because there"s no risk associated with it.
Không ván bập bênh, cầu trượt ngựa mộc, leo thừng, trẻ em khoảng tầm rộng 4 tuổi đã chẳng hứng thụ với trò gì bởi chúng không thấy tất cả tí nguy hiểm gì trong đó.
There are no seesaws, jungle gyms, merry-go-rounds, climbing ropes, nothing that would interest a kid over the age of four, because there"s no risk associated with it.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *