“In order to", “So as to" là nhị kết cấu dùng để làm nói mục tiêu hành vi thịnh hành độc nhất vô nhị vào giờ Anh. Vậy rõ ràng ý nghĩa sâu sắc với bí quyết sử dụng của chúng ra sao? Có số đông điểm gì quan trọng cần lưu lại ý? Cùng maze-mobile.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

10 phút để cố kiên cố cấu trúc So... that, Such... that trong giờ Anh

Làm nhà ngôn từ bằng phương thức học giờ đồng hồ Anh qua bài xích hát

*

Cấu trúc “In order to” cùng “so as to”. Nguồn hình họa (unsplash.com)

I - Ý nghĩa với cách dùng cấu trúc “In order to" với “So as to"

*

Cấu trúc “In order to” với “so as to”. Nguồn hình ảnh (unsplash.com)

Cấu trúc “In order to” cùng “so as to” Có nghĩa là “để, nhằm mà”, được dùng trong câu nhằm giới thiệu về mục đích của hành vi được nhắc tới tức thì trước đó.

Bạn đang xem: As to là gì

Ví dụ:

- I study English in order lớn speak to my English friend. (Tôi học giờ đồng hồ Anh để thì thầm với người chúng ta tới từ Anh)

- She works hard so as lớn have sầu a better life in the future. (Cô ấy làm việc cần cù để sở hữu được cuộc sống giỏi hơn vào tương lai)

- He drove sầu so fast in order to go lớn the meeting on time. (Anh ấy tài xế nkhô nóng nhằm đến buổi họp đúng giờ)

II - Cấu trúc in order to lớn và so as to vào giờ đồng hồ Anh

1. Trường hòa hợp 1: Khi mục tiêu của hành động hướng về chủ yếu cửa hàng của hành động được nêu ở phía trước

Ví dụ:

I worked hard. I wanted lớn pass the chạy thử. (Tôi học tập chuyên cần. Tôi ước ao đỗ kỳ thi.)

=> I worked hard so as to/in order khổng lồ pass the thử nghiệm. (Tôi học hành chăm chỉ nhằm đỗ kỳ thi.)

I worked hard. I didn’t want lớn fail the thử nghiệm. (Tôi học hành cần cù. Tôi không thích trượt kỳ thi.)

=> I worked hard in order not/so as not khổng lồ fail the test. (Tôi học tập chăm chỉ để ko trượt kỳ thi.)

2. Trường thích hợp 2: Lúc mục tiêu hành động hướng đến đối tượng người tiêu dùng khác

S + V + in order + for O + (not) + to lớn + V ….

Ví dụ:

- She works hard. She wants her kid khổng lồ have a better life. (Cô ấy thao tác chịu khó. Cô ấy mong bé bản thân có cuộc sống thường ngày tốt rộng.)

=> She works hard in order for her kid khổng lồ have a better life. (Cô ấy thao tác chăm chỉ để bé cô ấy có cuộc sống giỏi rộng.)

- In order for the light lớn work, you must press the button. (Để đèn chuyển động, bạn buộc phải nhảy công tắc).

3. Một vài chú ý về cấu trúc so as to/ in order khổng lồ trong giờ Anh.

- Cấu trúc in order to/ so as to lớn chỉ áp dụng được Lúc 2 nhà từ bỏ 2 câu giống như nhau

Ví dụ:

I always get up early. I don’t want to lớn go lớn work late. (Tôi luôn luôn dậy sớm. Tôi không muốn đi làm muộn).

=> I always get up early so as not/in order not khổng lồ go lớn work late. (Tôi luôn dậy nhanh chóng để chưa phải đi làm việc muộn).

- Bỏ nhà tự cùng những từ bỏ nhỏng want, hope, … với gìn giữ tự rượu cồn trường đoản cú sau nó khi dùng cấu trúc in order to, so as to lớn.

Ví dụ:

I have sầu taken many extracurricular activities. I want to lớn improve my soft skills. (Tôi tham mê gia không ít hoạt động ngoại khoá. Tôi hy vọng nâng cao những khả năng mượt của mình).

=> I have taken many extracurricular activities in order to/so as to lớn improve sầu my soft skills. (Tôi tsay đắm gia không ít vận động nước ngoài khoá để cải thiện các kĩ năng mềm của mình).


duy nhất trên links dưới

*
*

Học giờ Anh tiếp xúc cho tất cả những người mới bắt đầu


III. Một số cấu trúc tương tự với kết cấu in order to/so as lớn trong tiếng Anh

Dưới đây là một vài cấu tạo tương tự với in order lớn, so as to lớn vào giờ Anh. Bạn hoàn toàn có thể cần sử dụng những kết cấu này vào tiếp xúc, văn uống viết hoặc các bài viết lại câu vào thi cử nhé!

To + V

Ví dụ:

I often vị morning exercises. I want lớn keep fit & stay healthy. (Tôi thường xuyên bọn dục vào buổi sáng. Tôi ý muốn giữ khung người cân đối và sống khoẻ mạnh).

=> I often bởi morning exercises to lớn keep fit và stay healthy (Tôi thường bè lũ dục buổi sáng sớm để lưu lại khung người phẳng phiu và khoẻ mạnh).

I don"t spover much time going shopping. I want to lớn have time to lớn focus on more important things in life. (Tôi không dành riêng vô số thời gian đi sắm sửa. Tôi mong mỏi triệu tập vào đầy đủ máy đặc trưng hơn vào cuộc sống).

=> I don"t spend much time going shopping khổng lồ have time to focus on more important things in life. (Tôi không dành riêng vô số thời gian đi sắm sửa để có ngày giờ triệu tập vào phần lớn vật dụng đặc biệt hơn vào cuộc sống).

**Tuy nhiên, ko cần sử dụng not + to lớn V thay thế sửa chữa mang đến in order/ so as + not lớn V.

2. So that

Ví dụ:

- I wear warm clothes in winter. I don"t want to lớn have a cold. (Tôi mang nóng vào mùa đông. Tôi không muốn bị cảm lạnh).

- I wear warm clothes in winter so that I will not have sầu a cold. (Tôi mang ấm vào ngày đông để không bị cảm lạnh).

3. With a view khổng lồ V-ing

Ví dụ:

- I must visit many museums in the city lớn accomplish my report. (Tôi yêu cầu thăm tương đối nhiều kho lưu trữ bảo tàng sinh hoạt đô thị nhằm xong xuôi bài bác report của mình).

=> With a view lớn accomplishing my report, I must visit many museums.

- I have sầu to lớn practice playing the piano so much to lớn have sầu a good performance tonight.

=> With a view to having a good performance tonight, I have to practice playing the piano so much. (Để tất cả buổi diễn giả xuất sắc vào tối ni, tôi buộc phải tập đánh piano cực kỳ nhiều)

4. With an aim of + V-ing

Ví dụ:

- I find a partner to practice speaking English everyday.

=> With an alặng of practicing speaking English everyday, I find a partner. (Tôi tìm kiếm bạn làm việc nhằm luyện tập nói tiếng Anh từng ngày)

IV. những bài tập kết cấu in order to lớn, so as lớn trong giờ Anh


1. He opened the window. He wanted lớn let fresh air in.

...........................................................................................................................................................

2. I took my camera. I wanted to lớn take some photos.

...........................................................................................................................................................

3. He studied really hard. He wanted khổng lồ get better marks.

...........................................................................................................................................................

4. Jason learns Chinese. His alặng is to lớn work in Trung Quốc.

...........................................................................................................................................................

5. I’ve collected money. I will buy a new oto.

...........................................................................................................................................................

6. Many people left Turkey in the 1960s.They wanted to find jobs in Germany.

...............................................................................................................................................

7. She attends a course.She wants to learn to play chess.

...........................................................................................................................................................

8. Lindomain authority turned on the lights. She wanted to lớn see better.

...........................................................................................................................................................

9. I will come with you. I want lớn help you.

...........................................................................................................................................................

10. We are going khổng lồ the cinema. We will watch a horror film.

...........................................................................................................................................................

Xem thêm: Vướng Mắc Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Vướng Mắc Trong Tiếng Việt

11. You must take your umbrella so that you won’t get wet.

...........................................................................................................................................................

12. He waited at the counter. He wanted lớn see her.

...........................................................................................................................................................

13. We all put on our coats. We were feeling cold.

...........................................................................................................................................................

14. She’s studying because she wants to lớn become a very important person in life.

...........................................................................................................................................................

15. I didn’t want lớn see them, so I didn’t open the door.

...........................................................................................................................................................

16. We went on with the deal because we didn’t want lớn leave them high and dry at the last minute.

...........................................................................................................................................................

17. I would like to lớn take tomorrow off, as I want to lớn accompany my husband lớn the doctor.

...........................................................................................................................................................

18. They went on a hunger strike because they wanted to get better conditions in gaol.

...........................................................................................................................................................

19. They bought a country pad because they wished khổng lồ have sầu some peace và quiet.

...........................................................................................................................................................

20. I’ve just bought a CD player, since I want to give sầu it khổng lồ my daughter for her birthday.

...........................................................................................................................................................

Đáp án:

1. He opened the window in order to/so as to let fresh air in.

2. I took my camera in order to/so as lớn take some photos.

3. He studied really hard in order to/so as lớn get better marks.

4. Jason learns Chinese in order to/so as to work in China.

5. I’ve sầu collected money so as to/in order to lớn buy a new oto.

6. Many people left Turkey in the 1960s in order to/so as to lớn find a job in Germany.

7. She attends a course in order to/so as lớn learn lớn play chess.

8. Linda turned on the lights in order to/so as lớn see better.

9. I will come with you in order to/so as to lớn help you.

10. We are going lớn the cinema in order to/so as khổng lồ watch a horror film.

11. You must take your umbrella in order not/so as not lớn get wet.

12. He waited at the counter in order to/so as to lớn see her.

13. We all put on our coats in order not/so as not to lớn feel cold.

14. She’s studying in order to/so as to lớn become a very important person in life.

15. I didn"t open the door in order not/so as not lớn see them.

16. We went on with the deal in order not/so as not lớn leave sầu them high & dry at the last minute.

17. I would like to take tomorrow off in order to/so as lớn accompany my husbvà khổng lồ the doctor.

18. They went on a hunger strike in order to/so as to get better conditions in gaol.

19. They bought a country pad in order to/so as lớn have some peace & quiet.

đôi mươi. I’ve just bought a CD player in order to/so as to lớn give to lớn my daughter for her birthday

Trên đó là đa số kiến thức cơ phiên bản tốt nhất về kết cấu in order to/so as to vào giờ đồng hồ Anh. Hãy học tập kỹ kim chỉ nan và làm thiệt những bài tập để mau chóng thành thục với cải thiện trình độ chuyên môn giờ Anh chúng ta nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *