English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền khô Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary

Quý Khách sẽ xem: Amount of money là gì


Bạn đang xem: Amount of money là gì

*

*

Xem thêm: " On And Off Là Gì - On And Off Là Gì, Nghĩa Của Từ On And Off

amountdanh từ lượng, số lượng a considerable amount một số lượng đáng kể a large amount of work/money/furniture một vài lượng bự công việc/chi phí bạc/đồ đạc và vật dụng food was provided in varying amounts thực phẩm được hỗ trợ cùng với phần nhiều con số khác nhau no amount of encouragement would make hlặng jump mặc dù khuyến khích tới cả làm sao, nó vẫn ko nhảy tổng số hoặc tổng mức vốn a bill for the full amount hoá đối chọi tính đủ tổng số chi phí can you really afford this amount? tất cả thật là anh đáp ứng được nngay sát này xuất xắc không? what"s the amount of this? toàn bô tính năng này là bao nhiêu? thực tế, quý giá thực; tầm quan trọng đặc biệt, ý nghĩa sâu sắc this is the amount of what he promised thực tế lời hứa hẹn của hắn là đây any amount of something một vài lượng Khủng của cái gì he can get any amount of help nó ý muốn được giúp sức không ít tới đâu cũng rất được nội hễ tự lên đến mức, lên đến mức (tiền) the bill amounts to lớn 100đ hoá đối kháng lên tới mức 100đ thông thường qui là, cuối cùng là, Tức là, chẳng không giống gì là it amounts to the same thing chung cục cũng như vậy cả this amounts to lớn a refusal mẫu kia chẳng không giống gì là 1 trong lời khước từ what you say amounts lớn a direct accusation thông thường quy đa số điều anh nói vẫn là 1 trong những lời cáo buộc thẳng (Tech) lượng, số lượng số lượng, lượng a. of infomation tk lượng công bố, lượng tin a. of inspection kt con số kiểm soát, cân nặng điều tra
*

/ə"maunt/ danh tự số lượng, số các a considerable amount một vài lượng đáng chú ý a large amount of work không hề ít bài toán toàn bô what"s the amount of this? toàn bô cái này là bao nhiêu? thực tế, cực hiếm thực; tầm quan trọng, ý nghĩa this is the amount of what he promised thực tế lời hứa hẹn của hắn là đây nội động tự lên đến, lên đến mức (tiền) the bill amounts lớn 100đ hoá solo lên tới mức 100đ chung qui là, rốt cục là, có nghĩa là, chẳng khác gì là it amounts to lớn the same thing sau cùng cũng thế cả this amounts to a refusal loại đó chẳng khác gì là 1 trong những lời từ chối not lớn amount lớn much ko quan trọng đặc biệt, không đáng chú ý, không có ý nghĩa gì
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *