Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ maze-mobile.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Aisle là gì

a long, narrow space between rows of seats in an aircraft, theater, church, etc., or between the rows of shelves in a store
the long narrow space between the rows of shelves in a large store, also used to lớn refer lớn the shelves themselves:
The clubbers immediately start nhảy đầm, first in the aisles then slowly moving towards the centre of the dance floor.
Here, too, the basic size is a central barrel-vaulted nave & side aisles, but the roof is reduced in height by introducing a second flatter pitch at the top.
The main innovations were in the interiors, where large highceilinged uninterrupted sales spaces were built to allow the display of mountains of merchandise along pedestrian aisles.
The aisles in the nave sầu & the chapels in the choir were used to lớn house large barrels for aging wine; and the barrels remain there today.
In these churches there were no barrel vaults in the side aisles & the whole roof could follow the line of the trusses down lớn the side walls.
Urbanized areas become enormous shopping malls, displaying wares of various types of dwellings along roads, streets and alleys (rather than aisles) for "shoppers" to lớn assess as would-be occupants.
One is prevented from walking up & down the aisles but a regular procession of drink trolleys, duty-không lấy phí meals, newspapers, etc.
Why bởi vì they not keep the aisles open so that people can move sầu about & dodge the trolleys that are serving drinks?
Các ý kiến của các ví dụ không biểu thị quan điểm của các biên tập viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press giỏi của những nhà cấp phép.

Xem thêm: Tfboys Khi Được Hỏi Về Nhau, Thông Tin Mới Nhất Về Tfboys

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *