Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú maze-mobile.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Again là gì

How in equity can heating grants not be offmix agains the long-term addition when clothing grants, laundry grants and special dietary grants và allowances are offset?
A fraction (p0) again takes care of illness cases attributed to lớn other causes than exposure to contaminated milk.
Pragmatics might (but need not) intervene again lớn enrich further these truth-evaluable propositions.
Phonetically, deletion is again viewed as overlap to lớn the extent that the segment is not perceived independently of flanking elements.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu thị cách nhìn của những chỉnh sửa viên maze-mobile.com maze-mobile.com hoặc của maze-mobile.com University Press xuất xắc của các công ty trao giấy phép.
*

a very complete cleaning process that includes all parts of something, not just surfaces or places where dirt can be seen

Về việc này
*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ To Take Out Nghĩa Là Gì, Take Sth Out, Take Out Trong Tiếng Tiếng Việt

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn maze-mobile.com English maze-mobile.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *