Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Accept nghĩa là gì

*
*
*

accept
*

accept /ək"sept/ nước ngoài cồn từ nhận, gật đầu, chấp thuậnlớn accept a proposal: gật đầu đồng ý một đề nghịlớn accept a present: nhấn một món quàto lớn accept an invitation: thừa nhận lời mời thừa nhậnto lớn accept a truth: chấp thuận một sự thật đảm nhận (các bước...) (thương thơm nghiệp) chịu đựng trách nhiệm về; nhận tkhô cứng toán (hoá solo, ân hận phiếu...)
nghiệm thunhậnaccept as is: sự gật đầu đồng ý nhỏng hiện thờito lớn accept: chấp nhậnvượt nhậnLĩnh vực: tân oán và tinkhông bác bỏ bỏaccept as issự thực hiện nhỏng hiện thờito acceptlấyto acceptnhậnchấp nhận (hối hận phiếu)nhậnaccept a clayên (lớn...): nhấn bồi thườngaccept an offer (khổng lồ...): đồng ý một giá chỉ chàoaccept an order (to...): chào đón một đối kháng đặt hàngauthority to lớn accept: thư ủy quyền nhận trả (ân hận phiếu)refusal lớn accept: từ chối dấn trả hối phiếuthừa nhận trảauthority khổng lồ accept: tlỗi ủy quyền nhấn trả (hối phiếu)refusal to lớn accept: không đồng ý nhận trả hối hận phiếutiếp nhậnaccept an order (khổng lồ...): đón nhận một đối kháng đặt hàng

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): acceptance, accept, acceptable, unacceptable, accepted, acceptably, unacceptably


*

*

Xem thêm: Đồng Nghĩa Của Find Out Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh? ? And What About Point Out

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

accept

Từ điển Collocation

accept verb

1 take/receive sầu

ADV. gladly, graciously, gratefully, willingly She graciously accepted my apology. | reluctantly

VERB + ACCEPT be glad khổng lồ, be happy to lớn | be reluctant to lớn, be unwilling lớn | be unable khổng lồ I am unfortunately unable lớn accept your kind invitation.

PREP. from I accepted the gift from my sister.

2 agree/admit

ADV. readily Some people readily accept that they may have sầu to lớn pay for medical treatment. | fully

VERB + ACCEPT be happy khổng lồ, be prepared khổng lồ, be ready to lớn, be willing khổng lồ | be reluctant lớn, be unwilling to | be unable khổng lồ, refuse khổng lồ | can/cannot, could (not), will/won"t, would (not) The university cannot accept responsibility for items lost or stolen on its premises. | be forced to

PHRASES be commonly/generally/universally/widely accepted It is generally accepted that people are motivated by success.

Từ điển WordNet


v.

consider or hold as true

I cannot accept the dogma of this church

accept an argument

react favorably to; consider right & proper

People did not accept atonal music at that time

We accept the idea of universal health care

receive sầu (a report) officially, as from a committeebe sexually responsive sầu to, used of a female domesticated mammal

The cow accepted the bull


English Synonym và Antonym Dictionary

accepts|accepted|acceptingsyn.: adopt approve sầu believe sầu consent lớn decline refuse reject

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *